Innkalling til instituttstyremøte mandag 27. januar 2014

Instituttstyremøte i Niels Treschows hus rom 1224, mandag 27. januar kl. 12.15.

Medlemmene bes sette av tid fram til kl. 15. Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

Stillingsutlysninger

Vedtakssaker:

S01/14 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 9. desember 2013

Saksdokument:
Protokoll fra styremøtet 9. desember 2013.

Forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøtet 9. desember 2013 godkjennes.

S02/14 ILOS’ stillingsplan 2014-2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat.
Stillingsplan for ILOS for 2014-2018, vedtatt av styremøtet 27. januar 2014 - Versjon korrigert etter styremøtet.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar det fremlagte forslag til ILOS’ stillingsplan 2014-2018.

 

Eventuelt

Blindern, 20. januar 2014

 

Karen Gammelgaard        Jan-Børge Tjäder
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 20. jan. 2014 13:35 - Sist endret 8. feb. 2019 13:18