Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 3. november 2014

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Carina Bjerk Tørud, Aleksander Førde, Rebecca Scherr, Kjerstin Aukrust, Hans Petter Helland, Atle Grønn, Julia Kagge, Mons A.F. Vedøy, Karina Kleiva (sekretær).

Andre: Irene S. Ryan, Leiv Marsteintredet, Christian Janss og Heidi Ekstrand.

Orienteringssaker

  • Status på revisjonen av masterstudiene
    Instituttleder Karen Gammelgaard og studieleder Irene S. Ryan orienterte om bakgrunnen for masterrevisjonen.
    Førsteamanuensene Leiv Marsteintredet (Latin-Amerika) og Christian Janss (tyskspråklig litteratur) orienterte om de nye masterstudieretningene på hhv Tysk og Spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier.
     
  • Stillinger ved ILOS
    Instituttleder orienterte om både utlyste stillinger og stillinger som er planlagt utlyst.

Diskusjonssaker

Vedtakssaker:

S29/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 3. november 2014:

Carina Bjerk Tørud og Mons A.F. Vedøy

 

Eventuelt
Ingen saker.

 

Carina Bjerk Tørud

Mons A.F. Vedøy

 

Publisert 4. nov. 2014 11:03 - Sist endret 4. nov. 2014 11:03