Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2015
26. januar Innkalling Protokoll
2. mars Innkalling Protokoll
20. april Innkalling Protokoll
9. juni (NB - datoen er endra) Innkalling Protokoll
7. september Innkalling Protokoll
12. oktober Innkalling Protokoll
9. november Innkalling Protokoll
7. desember Innkalling Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. jan. 2015 11:20 - Sist endret 7. des. 2015 14:39