Innkalling til instituttstyremøte mandag 5. desember 2016

Instituttstyremøte i møterom "Bologna", Sognsveien 77 B (2. etasje), mandag  5. desember kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/8/16 - Nye styrerepresentanter

O-sak 2/8/16 - Status ansettelsesprosesser

O-sak 3/8/16 - Orientering om fakultetets rapport om ILOS’ bachelor-studier

Vedtakssaker:

S 1/8/16 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 5. desember 2016:
… og  …

S 2/8/16 - Møteplan for styrets møter våren 2017

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslaget til møteplan for våren 2017 vedtas.

S 3/8/16 - ILOS' budsjett 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med budsjettforslag for 2017
Tiltaksoversikt for 2017

Forslag til vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2017.

S 4/8/16 - ILOS' årsplan 2017-2019

Saksdokument:
Fremleggsnotat med årsplan

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2017-2019.

Diskusjonssaker

D 1/8/16 - Notat til styret om de to siste stillingene i ILOS’ stillingsplan (2014-2018)

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat

 

Eventuelt

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 28. nov. 2016 16:50 - Sist endret 7. des. 2017 12:06