Innkalling til instituttstyremøte mandag 23. april 2018

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

 

Vedtakssaker:

S 1/3/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 23. april 2018:
.... og ....

S 2/3/18 - ILOS' årsrapport 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport 2017

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2017.

S 3/3/18 - Ny funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige ved ILOS

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til funksjonsbeskrivelse

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar vedlagte forslag til funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige ved ILOS som gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

 

Diskusjonssak

D 1/3/18 - ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til stillingsplan

 

Eventuelt

Blindern, 16. april 2018

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 16. apr. 2018 16:31 - Sist endret 3. mai 2018 15:22