Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 23. april 2018

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.05.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Trine Skogset Ofitserova og Eugenia Alexandersen.

Forfall: Jon Arild Olsen.

Andre: Tina Skouen, Johan Schimanski, Mons A. F. Vedøy, Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva (ref.).

 

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/3/18 - Søkertall fra Samordna opptak

 

Vedtakssaker:

S 1/3/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 23. april 2018:
Eugenia Alexandersen og Kristin Bjørneboe Eide.

S 2/3/18 - ILOS' årsrapport 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport 2017

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2017.

S 3/3/18 - Ny funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige ved ILOS

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til funksjonsbeskrivelse - oppdatert etter styremøtet

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige ved ILOS med de endringer som kom frem i møtet. Beskrivelsen gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

 

Diskusjonssak

D 1/3/18 - ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til stillingsplan

 

Ingen saker under eventuelt

Blindern, 23. april 2018

Eugenia Alexandersen

Kristin Bjørneboe Eide

Av Karina Kleiva
Publisert 24. apr. 2018 12:49 - Sist endret 3. mai 2018 15:24