Innkalling til instituttstyremøte mandag 29. april 2019

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/19 - Status for Senter for slaviske og østeuropeiske studier
Se senterets nettsider

O-sak 2/2/19 - Instituttets økonomi årene som kommer
Se også D-sak 1 fra HFs fakultetsstyremøte 12. april 2019.

Vedtakssaker:

S 1/2/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 29. april 2019:
… og  …
 

S 2/2/19 - ILOS' årsrapport for 2018

Saksdokument:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport for 2018

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2018.

S 3/2/19 - ILOS' studiekvalitetsrapport for 2015-2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' studiekvalitetsrapport for 2015-2018

Forslag til vedtak:
Instituttstyret tar ILOS' studiekvalitetsrapport for 2015-2018 til etterretning.

S 4/2/19 - ILOS' forskningsrapport for 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' forskningsrapport for 2018

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' forskningsrapport for 2018.

Eventuelt

Blindern, 23. april 2019
 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 23. apr. 2019 15:19 - Sist endret 24. apr. 2019 12:14