Protokoll fra instituttstyremøte mandag 9. desember 2019

Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Løvetann Thomas Ripoll og Herman Gabrielsen.

Andre: Heidi Ekstrand (tom. S 4/7/19), Karina Kleiva (ref).

Forfall: Silje S. Alvestad

Vedtakssaker:

S 1/7/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 9. desember 2019:
Kristin Bjørneboe Eide og Gjertrud F. Stenbrenden

S 2/7/19 - Møteplan våren 2020

Saksdokument:
Fremleggsnotat                          

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2020 vedtas.

S 3/7/19 - Valg av styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS’ instituttstyre for året 2020

Saksdokument:
Fremleggsnotat                          

Vedtak:
Styret erklærer Sabina Nedelius som valgt til fast representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte for året 2020.

S 4/7/19 - ILOS' budsjett 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Budsjettnotat
Tiltaksoversikt
Langtidsprognose 2020-2024                          

Vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2020.

S 5/7/19 - ILOS' årsplan 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat   
ILOS' årsplan for 2020 - oppdatert etter styremøtet                       

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2020 med de endringer som kom frem i møtet.

Diskusjonssaker:

D 1/7/19 - Prosess for tilsetting av ny instituttleder våren 2020
Saksdokument:
Fremleggsnotat

D 2/7/19 - Strategi for fordeling av fakultetsfinansierte ph.d.-stillinger uten føringer?
Saksdokument:
Fremleggsnotat

Saken ble utsatt.
 

Eventuelt
1. Diana Santos' e-post til styret om portugisisk ble diskutert.

Blindern, 10. desember 2019
 

Kristin Bjørneboe Eide

Gjertrud F. Stenbrenden

 

Av Karina Kleiva
Publisert 12. des. 2019 09:45 - Sist endret 13. des. 2019 10:15