Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 27. mai 2019

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Håkon Thyness Reutz og Tora Valderhaug Bell.

Andre: Mons A.F. Vedøy (tom. O-sak 1), Heidi Ekstrand, Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/19 - Endringer i ILOS' arbeidspliktregnskap. Pilotprosjekt
Fremleggsnotat

Vedtakssaker:

S 1/3/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 27. mai 2019:
Tora Valderhaug Bell og Jon Arild Olsen.

S 2/3/19 - Møteplan høsten 2019

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2019 vedtas.

S 3/3/19 - Regnskapsrapport 1. tertial 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med ledelseskommentar til regnskapsrapport per 1. tertial
Artsbasert regnskapsrapport

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2019.

Ingen saker under eventuelt.

Blindern, 27. mai 2019
 

Tora Valderhaug Bell og Jon Arild Olsen

Av Karina Kleiva
Publisert 27. mai 2019 16:42 - Sist endret 27. mai 2019 16:42