Protokoll fra instituttstyremøte mandag 29. april 2019

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud F. Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide.

Andre: Tina Skouen, Christian Janss, Mons A.F. Vedøy, Johan Schimanski (fra kl. 12.45), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Forfall: Håkon Thyness Reutz og Tora Valderhaug Bell.

 

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/19 - Status for Senter for slaviske og østeuropeiske studier
Se senterets nettsider

O-sak 2/2/19 - Instituttets økonomi årene som kommer
Se også D-sak 1 fra HFs fakultetsstyremøte 12. april 2019.

Vedtakssaker:

S 1/2/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 29. april 2019:
Kristin Bjørneboe Eide og Gjertrud F. Stenbrenden.
 

S 2/2/19 - ILOS' årsrapport for 2018

Saksdokument:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport for 2018 - endelig versjon

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2018 med de endringer som kom frem i møtet.
 

S 3/2/19 - ILOS' studiekvalitetsrapport for 2015-2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' studiekvalitetsrapport for 2015-2018

Vedtak:
Instituttstyret tar ILOS' studiekvalitetsrapport for 2015-2018 til etterretning.
 

S 4/2/19 - ILOS' forskningsrapport for 2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' forskningsrapport for 2018 (endelig versjon)

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' forskningsrapport for 2018 med de endringer som kom frem i møtet.

 

Ingen saker under eventuelt.

Kristin Bjørneboe Eide og Gjertrud F. Stenbrenden.

Av Karina Kleiva
Publisert 30. apr. 2019 16:34 - Sist endret 7. mai 2019 08:56