Referat fra instituttstyremøte mandag 4. februar 2019

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Inger Birgit Østenstad, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Håkon Thyness Reutz og Tora Valderhaug Bell.

Andre: Heidi Ekstrand, Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/19 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/1/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 4. februar 2019:

Kristin Bjørneboe Eide og Inger Birgit Østenstad.
 

S 2/1/19 - ILOS' regnskap for 2018

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2018.

 

Ingen saker under eventuelt.

Blindern, 4. februar 2019

Kristin Bjørneboe Eide og Inger Birgit Østenstad

Av Karina Kleiva
Publisert 4. feb. 2019 15:05 - Sist endret 4. feb. 2019 15:05