Innkallinger

Sist endret 10. des. 2020 08:38 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Sist endret 9. mars 2020 17:09 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Sist endret 15. sep. 2020 10:51 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Sist endret 15. juni 2020 14:38 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Sist endret 17. aug. 2020 16:58 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Sist endret 19. mai 2020 17:33 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Sist endret 20. okt. 2020 15:49 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Sist endret 20. apr. 2020 18:35 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Sist endret 23. nov. 2020 17:46 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Sist endret 13. jan. 2020 15:29 av Karina Kleiva

Instituttstyret skal behandle én sak på sirkulasjon.