Foreløpig oversikt over instituttstyresaker 2022

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Instituttleder er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Orienteringssaker Vedtakssaker Diskusjonssaker
12. september Ansettelsessaker på ILOS  
  • Kjøreplan for ILOS' stillingsplan
24. oktober

Ansettelsessaker på ILOS

  • Ansettelse av postdoktor Ukraina
  • Ansettelse i to førsteamanuensisstillinger tilhørende ILN
  • ILOS' budsjett for 2023
  • ILOS' langtidsbudsjett 2023-2027
28. november

Ansettelsessaker på ILOS

  • ILOS' budsjett for 2023
  • ILOS' årsplan 2023
12. desember

Ansettelsessaker på ILOS

  • ILOS' årsplan 2023
 

 

Publisert 15. des. 2021 12:12 - Sist endret 21. juni 2022 12:12