Sakskart og protokoller - Side 3

Publisert 11. des. 2018 11:58

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.45.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll.

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva. Heidi Ekstrand var til stede under V-sak 5.

Gjertrud Flermoen Stenbrenden forlot møtet under behandling av sak S3.

Publisert 14. nov. 2018 12:39

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 14.30.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Atle L. Wold, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland (gikk kl. 14.10), Tor Erik Risvik Johnsen, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll (gikk kl. 14).

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva. Johannes Due Enstad og Eva Sarfi var til stede under O-sak 2, mens Heidi Ekstrand var til stede under D-sak 2.

Publisert 17. okt. 2018 09:14

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 15.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen (gikk kl. 14.15), Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll (gikk kl. 14.10).

Andre: Johan Schimanski, Christian Janss, Mons A. F. Vedøy og Tina Skouen under diskusjonssaken. Heidi Ekstrand under sak S 2/6/18. Hanne Katinka Solhaug og Karina Kleiva.

Publisert 3. sep. 2018 14:49

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 12.45.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Trine Skogset Ofitserova og Eugenia Alexandersen.

Forfall: Jon Arild Olsen.

Andre: Hanne Katinka Solhaug og Karina Kleiva.

Publisert 30. mai 2018 09:22

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll.

Heidi Ekstrand fikk talerett under sak 3/4/18  - Regnskapsrapport 1. tertial 2018 og forlot møtet rett etter behandlingen av denne.

Andre: Hanne Katinka Solhaug (fungerende sekretær, ref.)