Sakskart og protokoller - Side 4

Publisert 30. mai 2018 09:22

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Kristin Bjørneboe Eide, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll.

Heidi Ekstrand fikk talerett under sak 3/4/18  - Regnskapsrapport 1. tertial 2018 og forlot møtet rett etter behandlingen av denne.

Andre: Hanne Katinka Solhaug (fungerende sekretær, ref.)