Sakskart og protokoller - Side 8

Publisert 15. feb. 2012 09:38

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Hilde Hasselgård, Agnes Aaser, Ann Helen Hagen, Karina Kleiva, Pål Kolstø, Heinz Peter Prell, Ragnhild Johnsrud Zorgati, Jan-Børge Tjäder (sekretær). Fravær: Julia Kagge, Anne Birgitte Rønning. Andre: Heidi Ekstrand med talerett under vedtakssak ”Regnskap 2012”, Irene Ryan med talerett under vedtakssak ”Årsrapport 2011”.

Publisert 13. des. 2011 09:27

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder og referent), Hilde Hasselgård, Karina Kleiva, Kaja Schjerven Mollerin, Heinz Peter Prell, Anne Birgitte Rønning, Idun Heir Senstad, Liv Christina Varen. Fravær: John Are Straube Johnsen, Pål Kolstø, Jan-Børge Tjäder.

Publisert 23. nov. 2011 10:14

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Hilde Hasselgård, Idun Heir Senstad, John Are Straube Johnsen, Karina Kleiva, Anne Birgitte Rønning, Heinz Peter Prell, Kaja Schjerven Mollerin, Jan-Børge Tjäder (sekretær) Fravær: Pål Riis, Pål Kolstø. Andre: Heidi Ekstrand med talerett under vedtakssak ”Budsjett 2012”.

Publisert 1. nov. 2011 11:19

Til stede: Kjersti Bale (instituttleder), Hilde Hasselgård, Idun Heir Senstad, John Are Straube Johnsen, Karina Kleiva, Anne Birgitte Rønning, Heinz Peter Prell, Frøydis Hertzberg, Kaja Schjerven Mollerin, Jan-Børge Tjäder (sekretær). Fravær: Pål Riis, Pål Kolstø. Andre: Heidi Ekstrand med talerett under diskusjonssak ”Budsjett 2012”

Publisert 19. sep. 2011 16:32

Det innkalles til instituttstyremøte og seminar mandag  26. september 2011 kl. 12.15 i Niels Treschows hus rom 1224. Påfølgende middag, felles avreise kl 17.45. Styremedlemmene bes sette av resten av arbeidsdagen. Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.