Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2009
14.12.09 Innkalling Protokoll
30.11.09 Innkalling Protokoll
19.10.09 Innkalling Protokoll
21.09.09 Innkalling Protokoll
31.08.09 Innkalling Protokoll
15.06.09 Innkalling Protokoll
25.05.09 Innkalling Protokoll
27.04.09 Innkalling Protokoll
23.03.09 Innkalling Protokoll
09.02.09 Innkalling Protokoll

 

 

Publisert 20. apr. 2018 15:11 - Sist endret 8. nov. 2018 09:56