Det innkalles til instituttstyremøte

mandag 25. mai 2009 - sirkulasjon

Saksliste:

Vedtakssaker:

S11/09 Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 27. april 2009
Sakspapir:
Protokoll fra styremøtet 27. april 2009

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.


S12/09 Regnskap pr. 30. april 2009
Sakspapirer:
Økonomirapport pr 30. april 2009 – notat
Økonomirapport pr 30. april 2009

Forslag til vedtak:
Regnskap pr 30. april 2009 godkjennes.


Eventuelt

 

Blindern, 18. mai 2009

Kjersti Bale
Instituttleder

Jan-Børge Tjäder
Administrativ leder