Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2010
 06.12.10 Innkalling Protokoll
 15.11.10 Innkalling Protokoll
 25.10.10 Innkalling Protokoll
 13.09.10 Innkalling Protokoll
 31.05.10 Innkalling Protokoll
 26.04.10 Innkalling Protokoll
 22.03.10 Innkalling Protokoll
 15.02.10 Innkalling Protokoll
 25.01.10 Innkalling Protokoll

 

 

Publisert 6. apr. 2018 13:32 - Sist endret 8. nov. 2018 09:56