Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS' instituttstyre

I januar 2018 skal det velges nye representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte ved ILOS. Funksjonstiden er 1 år.

Valget gjennomføres elektronisk.

Tidsplan for valget 

Det skal velges én representant og to vararepresentanter for de midlertidig vitenskapelig tilsatte. Funksjonstiden er 1 år.

Valgstyret

  • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
  • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
  • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
  • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Tidsplan

  1. Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret: 19. desember 2017 kl. 12.00. Forslag sendes per e-post til valgstyret@ilos.uio.no

  2. Det kom ingen forslag til kandidater innen den opprinnelige fristen 19. desember, så fristen er utsatt til torsdag 11. januar 2018 kl. 12.00.

  3. Elektronisk valg: 16. - 19. januar 2018

  4. Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 19. januar 2018 kl. 13.00

Resultat

ILOS valgstyre fikk inn ett kandidatforslag innen den utsatte fristen 11. januar: Silje Susanne Alvestad, postdoktor tilknyttet fagmiljøet Slavisk/Øst-Europa. I UiOs valgreglement § 11 punkt 1 heter det:

«Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt et antall kandidater som er likt eller mindre enn det antall som skal velges, sender valgstyret ut informasjon om dette og en ny frist for forslag til kandidater. Dersom det ved denne andre fristen ikke er kommet flere kandidater enn det som skal velges, kan fakultetsstyret/instituttstyret (instituttrådet) erklære den/disse som valgt.»

 Se normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet for mer informasjon om instituttstyrets myndighetsområde.

Publisert 16. sep. 2016 14:33 - Sist endret 19. jan. 2018 13:16