Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS' instituttstyre

I desember 2018 skal det velges nye representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte ved ILOS. Funksjonstiden er for 2019 (1 år).

Valget gjennomføres elektronisk.

Tidsplan for valget 

Det skal velges én representant og to vararepresentanter for de midlertidig vitenskapelig tilsatte. Funksjonstiden er 1 år.

Valgstyret

  • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
  • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
  • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
  • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Tidsplan

  1. Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret: 30. november 2018 kl. 12.00. Forslag sendes per e-post til valgstyret@ilos.uio.no

  2. Det kom ikke nok forslag til kandidater innen den opprinnelige fristen 30. desember, så fristen er utsatt til onsdag 5. desember 2018 kl. 15.00. Valgstyret fikk inn to forslag til kandidater innen den utvidede fristen (se under).

  3. Elektronisk valg: 10. - 14. desember 2018.

Kandidater:

Kandidat Forslagsstiller Valgplattform
Silje Susanne Alvestad Silje Susanne Alvestad Alvestad - valgplattform
Claudia Lingscheid Claudia Lingscheid  

Resultat

Styrevalget ble avsluttet fredag 14. desember kl. 12.00 og her er resultatet: 

Valgt til fast representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte for året 2019:

  • Silje Susanne Alvestad

Valg til vararepresentant for de midlertidig vitenskapelig ansatte for året 2019:

  • Claudia Lingscheid

 Se normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet for mer informasjon om instituttstyrets myndighetsområde.

Publisert 14. des. 2018 13:48 - Sist endret 14. des. 2018 13:48