Valgstyret ved ILOS

I henhold til UiOs valgreglement § 3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.

Valgstyrets oppgaver

Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til UiOs valgreglement, overvåker valgoppgjør og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene. Ved ILOS fyller valgstyret også rollen som valgkomité.

Sentrale oppgaver for valgstyret er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, godkjenne valget og valgprotokollen, samt kunngjøre valgresultatet.

Medlemmer av valgstyret

Medlemmer av valgstyret ved ILOS for perioden 2020-2024 har følgende representanter:

Valgstyret ble oppnevnt på styremøtet 21. september 2020.

Seniorkonsulent Ragnhild Norheim Førland er sekretær for valgstyret.

Kontakt

Spørsmål og andre henvendelser til valgstyret sendes til: valgstyret@ilos.uio.no.

Publisert 10. nov. 2016 15:25 - Sist endret 19. okt. 2022 08:21