Samarbeid med ILOS

Samarbeid om forskning

ILOS vil gjerne samarbeide med næringsliv og offentlig virksomhet.

Finn en forsker

 
Søk etter en forsker eller det fagområdet du er interessert i.

Oppdrag i utlandet

Under et internasjonalt prosjektsemester er masterstudenter hospitanter ved en virksomhet i Europa eller Amerika.
Oppdragsgivere er norske ambassader, norske organisasjoner og foretak i utlandet.

Spør om prosjekt

Etter- og vidareutdanning

Etter- og videreutdanning innen fagområdene våre ogskreddersydde kurs på oppdrag.

Bli bedre i engelsk eller fransk. Få innsikt innen kommunikasjon, film, litteratur.

Kursoversikt

Vitenskapsbutikken

Formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter.

Praksisplass

Prøv en student i praksis - få arbeidskraft og kompetanse i en periode.

Våre masterstudenter har kompetanse innen:

* Litteratur * Områdestudium * Europeiske språk

Kontakt

Administrativ leder:
Karina Kleiva