Forskningsfelter

ILOS ønsker at nytilsatte fast vitenskapelig ansatte raskt integreres i robuste forskingsmiljøer for å inspirere til og bidra til forskning på høyt internasjonalt nivå. Det er samtidig i instituttets interesse å bygge sterke forskningsmiljøer som kan nå opp i konkurransen om nasjonalt og internasjonalt utlyste forskningsmidler.

ILOS ønsker derfor å tydeliggjøre hvilke forskningsfelter instituttet anser som særlig sterke, og innen hvilke forskningsfelter instituttet ønsker nytilsattes forskningsbidrag. Instituttet har valgt ut totalt fem forskningsfelter, hvorav tre er instituttets strategiske prioriteringer, to er UiOs tverrfakultære satsinger.

ILOS' strategiske forskningsfelter

Kontekstuell oversettelse

Feltet har tyngdepunkt i prosjektene Voices of TranslationVoice in Translation  og Traveling Texts. Det involverer i dag forskere fra flere fag på instituttet.

Symbolsk nasjonsbygging

Feltet er særlig tydelig knyttet til prosjektene Nation-building and nationalism in today's Russia og Post-Soviet Tensions. Dessuten støtter instituttet i perioden 2014-2018 prosjektet Discourses of the Nation and the National med deltakere fra forskere fra flere fag på instituttet.

Teoretisk lingvistikk og datalingvistikk

Feltet konvergerer omkring prosjektet SynSem som til dels viderefører tidligere prosjekter der ILOS-forskere har deltatt. Feltet involverer i dag forskere fra flere fag på instituttet.

UiOs tverrfakultære satsinger

Livsvitenskap

Life Science/Livsvitenskap startet opp i 2015. Forskere innen fag på ILOS har bidratt og bidrar til idéutvikling.

UiO:Norden

Satsingen UiO:Norden startet opp i 2015. Ved ILOS bidrar forskere fra flere fag til satsningen. Prosjektet The Scandinavian Moment in World Literature er også innen feltet.

Publisert 24. okt. 2014 12:04 - Sist endret 18. jan. 2019 15:52