Studiekvalitet ved instituttet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning.

Studenter på lesesalen

Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. (Foto: Marius E. Hauge, UiO)

Alle emner og programmer evalueres.

Målet er best mulig kvalitet på studier og læringsmiljø.

Evalueringer

Hver gang et emne gis blir det underveisevaluert av studentene.

Med jevne mellomrom får emner en periodisk evaluering. Emneansvarlig lærer har ansvar for å skrive en slik periodisk rapport.

Med jevne mellomrom blir hele studieprogrammer evaluert av et ekstern panel.

 

Publisert 5. mars 2013 11:17 - Sist endret 8. juli 2020 15:17