Periodiske emnerapporter

Periodiske emnerapporter lages for å evaluere alle emner og sikre god kvalitet i studiene. Rapporten gir en helhetlig gjennomgang av emnet og danner grunnlag for eventuelle justeringer. Emneansvarlig lærer har ansvar for å skrive rapport.

Les rapportene (pdf)

Publisert 2. apr. 2013 14:48 - Sist endret 8. juli 2020 15:17