Evalueringer av ILOS' studieprogrammer

Alle bachelor- og masterprogrammer og årsenheter skal jevnlig evalueres av et eksternt panel. Temaer for evalueringen er programbeskrivelsen, rekruttering, gjennomføring, læringsmiljø, infrastruktur og arbeidslivsrelevans. Evalueringen gir grunnlag for faglige og strategiske vurderinger av behovet for endringer i eller nedleggelse av programmet.

Publisert 25. nov. 2015 10:41 - Sist endret 8. juli 2020 15:17