Anna Kristine Høyem

English version of this page
Telefon +47 22844737
Rom 806
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 8. etasje
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger ILOS-stab

Studentrelaterte henvendelser må sendes til studentinfo@ilos.uio.no.

Jeg er ikke på kontoret for tiden, men skriv gjerne til meg på denne adressen hvis du er student og vil avtale en veiledningstime med meg på Zoom.


Jeg jobber som studiekonsulent ved ILOS med bl.a.:

 • studier i italiensk, tysk, nederlandsk og SPR4100

  • emner i italiensk, tysk, nederlandsk og SPR4100
  • emnekombinasjoner (emnegrupper) innen disse fagområdene
  • oppbygging og gjennomføring av årsenhet, bachelor og master i italiensk og tysk
  • utveksling for studenter på italiensk og tysk
  • undervisningsplanlegging for italiensk og tysk
  • redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart, og UiOs minstekrav til avlagte studiepoeng per år

Jeg kan ikke svare på spørsmål om:

 • eksamen og obligatoriske aktiviteter på SPR4100, ITA-emner eller TYSK-emner - kontakt eksamenskonsulenten på studentinfo@ilos.uio.no 
 • opptak til årsenhet, bachelor eller Lektorprogrammet - kontakt Knutepunktet ved UiO

 


Andre ansvarsområder

 • Faglig-sosiale midler for ansatte, studenter og studentforeninger ved ILOS
 • Masteropptak
 • Studienettsider
 • Generell saksbehandling av studieprogramsaker og støtte til studieleder
 • Sekretær for programrådene ved ILOS
 • Del av ILOS' Facebook-redaksjon
 • Studiestatistikk/Tableau

 

Emneord: italiensk, tysk, SPR4100, studieadministrasjon, faglig-sosiale midler, reisestøtte, trykkestøtte, Facebook
Publisert 27. sep. 2010 13:58 - Sist endret 19. mai 2021 10:05