Anna Kristine Høyem

Studiekonsulent
English version of this page
Rom 806
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 8. etasje
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Studentrelaterte henvendelser må sendes til studentinfo@ilos.uio.no.

Jeg er ikke på kontoret for tiden, men skriv gjerne til meg på denne adressen hvis du er student og har et spørsmål eller vil avtale en veiledningstime med meg på Zoom.


Jeg jobber som studiekonsulent ved ILOS med bl.a.

 • emner i italiensk og emnet SPR4100

 • emnekombinasjoner (emnegrupper) innen disse fagområdene

 • oppbygging og gjennomføring av årsenhet, bachelor og master i italiensk

 • undervisningsplanlegging for italiensk

 • redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart, og UiOs minstekrav til avlagte studiepoeng per år

Jeg kan ikke svare på spørsmål om:

 • eksamen og obligatoriske aktiviteter på SPR4100 eller ITA-emner - kontakt eksamenskonsulenten på studentinfo@ilos.uio.no 
 • opptak til årsenhet, bachelor eller Lektorprogrammet - kontakt Knutepunktet ved UiO

 


Andre ansvarsområder

 • Faglig-sosiale midler studenter og studentforeninger ved ILOS
 • Masteropptak
 • Studienettsider / Vortex-superbruker
 • Generell saksbehandling av studieprogramsaker og støtte til studieleder
 • Sekretær for programrådene ved ILOS
 • Del av ILOS' Facebook-redaksjon
 • Studiestatistikk / Tableau
 • Etter- og videreutdanning

 

Emneord: italiensk, SPR4100, studieadministrasjon, faglig-sosiale midler, reisestøtte, trykkestøtte, Facebook, Tableau, Vortex
Publisert 27. sep. 2010 13:58 - Sist endret 18. aug. 2021 09:10