Anna Kristine Høyem

English version of this page
Telefon +47 22844737
Rom 806
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 8. etasje
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Studentrelaterte henvendelser må sendes til studentinfo@ilos.uio.no.

Skriv til denne adressen også hvis du er student og vil avtale en veiledningstime med meg, enten per telefon eller på Zoom.


Jeg jobber som studiekonsulent ved ILOS med bl.a.:

 • studier i italiensk, tysk og SPR4100

  • emner i italiensk, tysk og SPR4100
  • emnekombinasjoner (emnegrupper) innen disse fagområdene
  • oppbygging og gjennomføring av årsenhet, bachelor og master i italiensk og tysk
  • utveksling for studenter på italiensk og tysk
  • undervisningsplanlegging for italiensk og tysk
  • redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart, og UiOs minstekrav til avlagte studiepoeng per år
   •  

Jeg kan ikke svare på spørsmål om:

 • eksamen og obligatoriske aktiviteter på SPR4100, ITA-emner eller TYSK-emner - kontakt eksamenskonsulenten på studentinfo@ilos.uio.no 
 • opptak til årsenhet, bachelor eller Lektorprogrammet - kontakt Knutepunktet ved UiO

 


Andre ansvarsområder

 • Faglig-sosiale midler for ansatte, studenter og studentforeninger ved ILOS
 • Masteropptak
 • Studienettsider
 • Generell saksbehandling av studieprogramsaker og støtte til studieleder
 • Sekretær for programrådene ved ILOS
 • Del av ILOS' Facebook-redaksjon
 • Studiestatistikk/Tableau

 

Emneord: italiensk, tysk, SPR4100, studieadministrasjon, faglig-sosiale midler, reisestøtte, trykkestøtte, Facebook
Publisert 27. sep. 2010 13:58 - Sist endret 15. okt. 2020 10:24