Anna Kristine Høyem

Studiekonsulent
English version of this page
Rom 806
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 8. etasje
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Studentrelaterte henvendelser må sendes til studentinfo@ilos.uio.no.

Jeg er ikke på kontoret for tiden, men skriv gjerne til meg på denne adressen hvis du er student og har et spørsmål eller vil avtale en veiledningstime med meg på Zoom!


Jeg er studiekonsulent for estetiske studier og allmenn litteratur på ILOS. Jeg jobber med

 • oppbygging og gjennomføring av årsenhet, bachelor og master innen disse fagområdene

 • undervisningsplanlegging

 • redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart, og UiOs minstekrav til avlagte studiepoeng per år

Jeg kan ikke svare på spørsmål om:

 • eksamen og obligatoriske aktiviteter - kontakt eksamenskonsulenten på studentinfo@ilos.uio.no 
 • opptak til årsenhet eller bachelor - kontakt Knutepunktet ved UiO

Andre ansvarsområder

 • EUS4310 - Cognitive poetics
 • Faglig-sosiale midler til studenter og studentforeninger ved ILOS
 • Masteropptak
 • Studienettsider / Vortex-superbruker
 • Generell saksbehandling av studieprogramsaker og støtte til studieleder
 • Sekretær for programrådene ved ILOS
 • Del av ILOS' Facebook-redaksjon
 • Studiestatistikk / Tableau

 

Emneord: studieadministrasjon, faglig-sosiale midler, reisestøtte, trykkestøtte, Tableau, Vortex, Estetikk, Allmenn litteraturvitenskap
Publisert 27. sep. 2010 13:58 - Sist endret 3. jan. 2022 15:46