Sarah Salameh

Rådgiver - ILOS-stab
Bilde av Sarah Salameh
English version of this page
Telefon +47 22856931
Rom 905
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschow hus
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Forskningsrådgiver

Ansvarsområder ph.d.

Ansvarsområder forskning

  • Administrativ støtte til forskningssøknader internt og eksternt
  • Administrativ oppfølging av forskerprosjekter
  • Kartlegging av eksterne finansieringsmuligheter
  • Kontakt med NFR og andre finansieringskilder
  • Superbruker Cristin
  • Bistå instituttets forskningsleder med oppfølging av instituttets, fakultetets og universitetets forskningsstrategier

Bakgrunn

  • Solum Forlag, Universitetsforlaget, Utlendingsdirektoratet, Norsk Teknisk Museum og Rockheim
  • Bachelor i utviklingsstudier og master i sosialantropologi, UiO
Emneord: PhD, Cristin, Forskningsadministrasjon, Forskningsrådet, Forskningsstøtte, ERC, personvern, Forskningsetikk

Utvalgte publikasjoner

Salameh, S. (2013). Support Our Troops: Hvorfor unge amerikanere verver seg til krig. Forlaget Manifest. 

Publisert 3. feb. 2017 08:38 - Sist endret 19. aug. 2021 21:08