Sarah Salameh

Bilde av Sarah Salameh
English version of this page
Telefon +47 22856931
Rom 905
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschow hus
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Ph.d.- og forskningsrådgiver

Ansvarsområder ph.d.

Ansvarsområder forskning

  • Administrativ støtte til forskningssøknader internt og eksternt
  • Administrativ oppfølging av forskerprosjekter
  • Kartlegging av eksterne finansieringsmuligheter
  • Kontakt med NFR og andre finansieringskilder
  • Superbruker Cristin
Emneord: PhD, Cristin, Forskningsadministrasjon, Forskningsrådet, Forskningsstøtte, Kommunikasjon
Publisert 3. feb. 2017 08:38 - Sist endret 30. mars 2020 13:35