Anastasia Kriachko Roeren

Bilde av Anastasia Kriachko Roeren
English version of this page
Telefon +47 22856890
Rom NT 1134
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Anastasia Kriachko Røren har en mastergrad i Historie og Arkiver fra Statsuniversitetet i Moskva og var tidligere involvert i akademisk og prosjektbasert forskning rundt audiovisuelle arkiver og dokumenter. Etter studiene jobbet hun seks år som redigerer i Channel One Russland. I 2015 tok hun andre mastergrad i Østeuropastudier fra Universitet i Bologna. Her vant hun også prisen for beste masteroppgave.

Hennes forskningsinteresser inkluderer audiovisuell kultur, minner, historie, media, bilder og sikkerhet, dokumentarer, symbolsk nasjonsbygging, Balkan-regionen, og det post-sovjetiske Russland.

Hennes forskningsprosjekt ved ILOS heter Documenting the nation: Documentaries as discursive nation-building tools. Avhandlingen undersøker nasjonsbyggingsprosessen i Russland gjennom dokumentarer. Dokumentarene blir i forskningsprosjektet både sett på som en autorativ kilde til informasjon samt som et aktivt redskap i politisk propaganda for å konstruere en gitt virkelighet. For å analysere deres effekt studerer hun dokumentarene ved hjelp av diskursanalyse, fokusgrupper og intervjuer.

Emneord: Eastern Europe, Russia, Balkans, Media use and media effects, Multimodal texts, Nationalism, Nation-building, National identity, Media, Image, Documentary, Archives, Memory

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2017 16:27 - Sist endret 3. des. 2021 12:23