Anne-Kathrine Woldsnes

Stipendiat - Fransk
Bilde av Anne-Kathrine Woldsnes
English version of this page
Telefon +47 22844903
Rom NT 930
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Fransk lingvistikk, innlæring og tilegnelse av fransk som andrespråk, eksplisitt og implisitt grammatikkunnskap i andrespråksproduksjon.

Doktoravhandlingen tar for seg bruk av eksplisitt grammatikkunnskap i skriftlig fransk, hos norske innlærere av L2 fransk, samt betydningen av tid og oppmerksomhetsfokus i bruken av eksplisitt grammatikkunnskap.

Bakgrunn

Master i fransk språk.

Undervisningserfaring fra Norge og Frankrike, blant annet seminarundervisning i FRA1110 - Fransk grammatikk 1.

 

 

 

 

 

Publikasjoner

  • Woldsnes, Anne-Kathrine & Vold, Eva Thue (2018). L'interlangue écrite de lycéens norvégiens : l’usage de connaissances explicites de grammaire dans la production libre. Synergies Pays Scandinaves.  ISSN 1901-3809.  (13), s 105- 117 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juni 2018 10:50 - Sist endret 10. des. 2019 16:48