Anneliese Pauline Pitz

Førsteamanuensis - Tysk og germansk
Bilde av Anneliese Pauline Pitz
English version of this page
Telefon +47 22855975
Mobiltelefon +47-48115643
Rom NT 1009
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne tysk språk; morfologi, syntaks, semantikk og pragmatikk. Oversettelsesteori og  oversettelse tysk ­- norsk, norsk - tysk. Tysk som fremmedspråk.

Faglige kompetanseområder

Tysk grammatikk. Morfologi og syntaks; leksikalske prosesser, spesielt nominalisering. Informasjonsstruktur. Passiv og partisippkonstruksjoner. Kontrastiv syntaks og korpuslingvistikk. Oversettelse.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

Medforfatter på kapittel i bok innenfor SPRIK-prosjektet: Big Events - Small Clauses. The Grammar of Elaboration. C. F. Hansen, D. Haug. (eds). Mouton de Gruyter.

Emneord: Tysk, Tysk språk, Lingvistikk, Syntaks, Oversettelse, Oversettelsesstudier

Publikasjoner

 • Pitz, Anneliese Pauline & Solfjeld, Kåre (2019). Redewiedergabe in Online-Pressetexten – kontrastiv. Zeitschrift für germanistische Linguistik.  ISSN 0301-3294.  47(1), s 137- 176 . doi: 10.1515/zgl-2019-0005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fabricius-Hansen, Cathrine; Helland, Hans Petter & Pitz, Anneliese Pauline (2017). An L2 perspective on possessives: Contrasts and their possible consequences. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  9(2), s 3- 39 . doi: 10.5617/osla.4762 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pitz, Anneliese Pauline; Behrens, Bergljot; Bott, Oliver; Solstad, Torgrim; Hörnig, Robin & Fabricius-Hansen, Cathrine (2017). An empirical L2 perspective on possessives: German/Norwegian. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  9(2), s 41- 74 . doi: 10.5617/osla.4765 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Behrens, Bergljot & Pitz, Anneliese Pauline (2014). Fantastiske Absolutter -Absolutt Fantastisk, I: Hans Petter Helland & Christine Meklenborg Salvesen (red.),  Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-753-4.  artikkel.  s 157 - 185
 • Helland, Hans Petter & Pitz, Anneliese Pauline (2014). La syntaxe des constructions participiales. Syntaxe & Sémantique.  ISSN 1623-6742.  15, s 17- 46 . doi: 10.3917/ss.015.0017
 • Helland, Hans Petter & Pitz, Anneliese Pauline (2014). Participles in contrast. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  6(1), s 229- 250 . doi: 10.5617/osla.717
 • Helland, Hans Petter & Pitz, Anneliese Pauline (2012). Open adjuncts: participial syntax, In Cathrine Fabricius-Hansen & Dag Trygve Truslew Haug (ed.),  Big events, small clauses : the grammar of elaboration.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-028586-4.  Chapter 3.  s 93 - 130
 • Pitz, Anneliese Pauline (2006). The relation between information structure, syntactic structure and passive, In Torgrim Solstad & Benjamin Lyngfelt (ed.),  Demoting the Agent. Passive, middle and other voice phenomena.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 90-272-3360-8.  kapittel.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1993). Derived delimiters. University of Trondheim Working Papers in Linguistics.  ISSN 0802-3956.  16

Se alle arbeider i Cristin

 • Fabricius-Hansen, Cathrine; Pitz, Anneliese Pauline & Solfjeld, Kåre (2018). Der Konjunktiv – Formen und Spielräume. Stauffenburg Verlag.  ISBN 978-3-95809-521-2.  270 s.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1997). Deutsche Wortbildung. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22832-0.  6 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solfjeld, Kåre & Pitz, Anneliese Pauline (2018). Redewiedergabe in Onlinetexten – kontrastiv.
 • Solfjeld, Kåre & Pitz, Anneliese Pauline (2018). Sequenzen von Redewiedergabe in Online-Texten, Vergleich Deutsch, Norwegisch, Englisch.
 • Behrens, Bergljot; Pitz, Anneliese Pauline; Helland, Hans Petter & Fabricius-Hansen, Cathrine (2017). Introduction to Possessives in L2 and translation: basic principles and empirical findings.. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  9(2), s 1- 2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2007). Kasus takk! Hva hadde tysk vært uten?.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2006). Profft - et nettbasert undervisningstilbud for fremmedspråkslærere.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2006). Profft, program for fremmedspråk i skolen.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2005, 18. november). Hvorfor velger ikke elevene (og lærerne) tysk?.  Lektorbladet.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2004). Fehleranalyse: Von Fehlern lernen.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2004). The relation between information structure, syntactic structure and passive.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2002). Syntaktiske kontraster og informasjonelle paralleler.
 • Pitz, Anneliese Pauline & Sæbø, Kjell Johan (1997). Kontrastive Syntax Norwegisch - Deutsch.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1995). Sarah Fagan: The Syntax and Semantics of Middle Constructions. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur.  ISSN 0005-8076.  117(1), s 106- 111
 • Pitz, Anneliese Pauline (1995). The interaction between conceptual and morphological complexity in nominalization processes.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1994). Nominal signs in German.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 14:55 - Sist endret 5. nov. 2019 14:59