Emma Helene Heggdal

Bilde av Emma Helene Heggdal
English version of this page
Telefon +47 22854876
Rom 734
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Poesi og poetikk

Moderne litteraturteori

Poststrukturalisme og dekonstruksjon

Språklig performativitet

Moderne lyrikk og samtidslyrikk

Skandinavisk poesi

Amerikansk poesi

Lov og litteratur

 

PhD-prosjekt

Som medlem av forskningsgruppen Temporal Experiments tar jeg i mitt PhD-prosjekt for meg spørsmål omkring tid og poesi: Hva slags tid finnes i poesien, og hvordan etableres den? Hva slags tidsopplevelser kan skapes av lange former for dikt? Hva kan diktets tid fortelle oss om vår egen tid og hvordan vi forholder oss til den? 

Avhandlingen utforsker de tre nordamerikanske samtidspoetene John Ashbery, Louise Glück og Anne Carsons bruk av lange, serielle og episke diktformer. Dette er diktformer med utstrekning i både bokstavelig og litterær forstand. Jeg er interessert i hvordan disse lange diktformene vedlikeholder det særegent lyriske forholdet mellom dikt og leser samtidig som de eksperimenterer med temporal ekspansjon. Dette kommer til uttrykk i (bl.a.) repetisjonsstrukturer, ulike former for narrativ og narrasjon, samt lek temporale markører og begreper fra kultur og natur, som klokketid (sosial tid) og årstider (syklisk tid). Avgjørende for prosjektet er hvordan disse lange diktformene både fremstiller og skaper ulike tidserfaringer, noe som undersøkes i forlengelsen av nyere lyrikk- og performativitetsteori.

 

 

Undervisning

 

Bakgrunn

  • 2015 - 2017: Masterprogram i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen
  • 2012 - 2015: Bachelorprogram i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen
  • Vår 2012: Semesterstudium i fransk og kunsthistorie ved Gateway College i Paris

 

Ved siden av studiene har jeg hatt ulike verv i Studentersamfunnet i Bergentidsskriftet Prosopopeia og Fagutvalget for allmenn litteraturvitenskap ved UiB

I 2014 skrev jeg teaterstykket Du ser meg for Teaterkompaniet Hennes Majestet.

 

 

Emneord: Poesi, Lyrikk, Performativitet, Litteraturteori, Amerikansk litteratur, Nordisk litteratur
Publisert 23. aug. 2018 09:28 - Sist endret 3. juni 2020 12:28