Emma Helene Heggdal

Bilde av Emma Helene Heggdal
English version of this page
Telefon +47-22854876
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Poesi og poetikk

Språklig performativitet

Moderne litteraturteori

Post-strukturalisme og dekonstruksjon

Moderne lyrikk og samtidslyrikk

Amerikansk litteratur

Lov og litteratur

 

PhD-prosjekt

Arbeidstittelen på PhD-prosjektet mitt er "Rituals of reading. A comparative study of temporal strategies of narrative and lyric "now" in lyric sequences by Anne Carson, Louise Glück and John Ashbery". Jeg skal studere disse tre kontemporære poetenes bruk av lyriske sekvenser, som er langdikt og diktsykluser som lar hendelser utspille seg i et slags narrativ. Samtidig vedlikeholdes lyrikkens særegne "nå", dets etablering av en samtidighet eller et øyeblikk av poetisk erfaring.

De tre poetene setter forholdet mellom narrativ og lyrisk "nå" i spill på ulike måter, i det jeg kaller temporale strategier. Avgjørende for prosjektet er hvordan disse temporale strategiene skaper muligheten for en lesererfaring som kan kalles ritualistisk, på bakgrunn av hvordan leseren aktivt engasjeres som medskaper av diktenes ulike temporale eksperimenter. Prosjektet er teoretisk fundert i lyrikkteoriene til Jonathan Culler og Roland Greene på den ene siden, og i tenkningen til Jacques Derrida og Giorgio Agamben på den andre.

 

Undervisning

Vår 2018: NO114S Tekst og kultur. Nordiskfag på bachelornivå ved Høgskolen i Volda.

Vår 2018 og høst 2017: 301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs. Innføringsfag til mastergrad i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

 

Bakgrunn

2015 - 2017: Masterprogram i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen

2012 - 2015: Bachelorprogram i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen

Vår 2012: Semesterstudium i fransk og kunsthistorie ved Gateway College i Paris

 

Ved siden av studiene har jeg hatt ulike verv i Studentersamfunnet i Bergentidsskriftet Prosopopeia og Fagutvalget for allmenn litteraturvitenskap ved UiB

I 2014 skrev jeg teaterstykket Du ser meg for Teaterkompaniet Hennes Majestet.

 

 

Emneord: Poesi, Lyrikk, Performativitet, Litteraturteori, Amerikansk litteratur

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. aug. 2018 09:28 - Sist endret 10. okt. 2018 16:38