Geir Uvsløkk

Bilde av Geir Uvsløkk
English version of this page
Telefon +47 22855363
Rom NT 932
Treffetider Ta kontakt for avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser og undervisning

Jeg er leder for forskningsgruppen Traveling Texts: Translation and Transnational Reception.

Jeg forsker på og underviser i fransk og frankofon litteratur, historie og filosofi fra 1700-tallet til i dag.

Min doktoravhandling omhandlet moralske, seksuelle og tekstlige perversjoner i forfatterskapet til Jean Genet (1910–86), og siden har jeg forsket på fransk og franskspråklig litteratur med fokus på litteraturens grenseflater mot psykologi, sosiologi, filosofi og historie. De siste årene er det særlig seks temaer som har opptatt meg i min forskning: 1) Frigjøringsdiskurser generelt og den franske revolusjon spesielt; 2) Provokasjon generelt og forfatterne Jean Genet og Michel Houellebecq (1958-) spesielt; 3) Minnestudier generelt og forfatteren Patrick Modiano (1945-) spesielt; 4) Oversettelsesstudier generelt og sensur i oversettelse spesielt; 5) Québecs litteratur og historie generelt og forfatteren Réjean Ducharme (1941–2017) spesielt; 6) Oppfatninger av og diskurser om Norden og den nordiske modellen i fransk kultur og politikk.

Bakgrunn

 • 2015-: Førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap, UiO
 • 2014-2015: Lektor i fransk og norsk, Roald Amundsen videregående skole
 • 2013-2014: Frilans oversetter 
 • 2010-2013: Postdoktor, UiO
 • 2008-2010: Førstelektor i fransk litteratur, UiO
 • 2008: Ph.d. i fransk litteratur, UiO
 • 2005: DEA Lettres Modernes, Université Nancy 2, Frankrike
 • 2004-2013: Fast oversetter, Le Monde diplomatique
 • 2002: Cand.philol. (fransk), UiO
 • 2000-2001: Norsklektor, Université Nancy 2
 • 1999: Cand.mag., UiO
Emneord: Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdekunnskap, Frankrike, Moderne fransk litteratur, Moderne fransk filosofi, 1900-tallet, Selvbiografier, Kjønn og litteratur, Grenseoverskridelse, Litteratur, Litteraturvitenskap, Områdestudier, Oversettelse, Oversettelsesstudier, Minnestudier, Litteraturteori

Publikasjoner

 • Uvsløkk, Geir (2020). Formidlingsfellesskap i oversatt sakprosa: Pax Artes – et lite stykke Frankrike. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  12(2) . doi: https://doi.org/10.5617/sakprosa.7643 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Den sosiale virkeligheten: realismen og naturalismen, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  9.  s 193 - 210
 • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). På vei mot det moderne, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  10.  s 211 - 228
 • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Romantikken, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  8.  s 169 - 192
 • Uvsløkk, Geir (2019). Eksistens og engasjement (1930-1950), I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  Kapittel 12.  s 256 - 277
 • Uvsløkk, Geir (2019). Form og mistanke (1950-1980), I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  Kapittel 13.  s 278 - 298
 • Uvsløkk, Geir (2019). Individet og det ubevisste (1900-1930), I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  Kapittel 11.  s 237 - 255
 • Uvsløkk, Geir (2019). Tilbakevending og brudd (1980-2019), I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  Kapittel 14.  s 299 - 319
 • Uvsløkk, Geir (2018). North-African Presence in the Novels of Patrick Modiano, In Brit Helene Lyngstad; Sissel Lie & Geir Uvsløkk (ed.),  Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-Life Experiences.  Fabrizio Serra Editore.  ISBN 978-88-3315-034-5.  Chapter 12.  s 181 - 193
 • Uvsløkk, Geir (2018). Opprør på høyre bredd: Pauline Dreyfus' og Patrick Modianos mangfoldige mai 68. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (3-4), s 10- 14
 • Uvsløkk, Geir (2017). Michel Houellebecq, l'écrivain le plus important de la Norvège ?, I: Sabine Van Wesemael & Antoine Jurga (red.),  Lectures croisées de l’œuvre de Michel Houellebecq.  Classiques Garnier.  ISBN 9782406059080.  Kapittel 16.  s 233 - 246
 • Uvsløkk, Geir (2017). Passeurs d'ombres : les femmes de Modiano. Contemporary French and Francophone Studies.  ISSN 1740-9292.  21(3), s 241- 248 . doi: 10.1080/17409292.2017.1396772 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Uvsløkk, Geir (2015). La menace à la lisière de la fiction : trois personnages périphériques dans l’œuvre de Patrick Modiano, I: Sabine Van Wesemael & Suze van der Poll (red.),  The Return of the Narrative: the Call for the Novel / Le Retour à la narration : le désir du roman.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-65210-7.  Kapittel.  s 187 - 198
 • Uvsløkk, Geir (2015). Traduction (en)volée ? La traduction américaine de Journal du voleur de Jean Genet. Études françaises.  ISSN 0014-2085.  51(1), s 43- 52 . doi: 10.7202/1028519ar
 • Uvsløkk, Geir (2014). «“Je ne me suis jamais senti bien parmi les hommes.” Valeurs masculines et discours aporétique dans l’œuvre de Michel Houellebecq», I: Sabine Van Wesemael & Bruno Viard (red.),  L'Unité de l'œuvre de Michel Houellebecq.  Classiques Garnier.  ISBN 978-2-8124-1422-0.  kapittel.  s 241 - 251
 • Uvsløkk, Geir & Aukrust, Kjerstin (2014). Les TIC et l’approche pratique dans l’enseignement du FLE en Norvège. Synergies Pays Scandinaves.  ISSN 1901-3809.  (8), s 141- 150
 • Uvsløkk, Geir (2013). Nye kampsoner? Sex, vold og maskulin dominans i to franske samtidsromaner, I:  Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  Kapittel 5.  s 85 - 99
 • Uvsløkk, Geir (2013). Politics and Aesthetics in Michel Houellebecq's novels, In Kjerstin Aukrust (ed.),  Assigning Cultural Values.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631632987.  Del 2.  s 71 - 89
 • Uvsløkk, Geir (2012). Fordømte kvinner: Om kjønn, kunst og tradisjon i et dikt av Charles Baudelaire. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1), s 18- 31
 • Uvsløkk, Geir (2012). Jean Genet – pudique ou impudique ? Les traductions norvégienne et américaine de Journal du voleur. Translationes.  ISSN 2067-2705.  4, s 19- 29 . doi: 10.2478/tran-2014-0069

Se alle arbeider i Cristin

 • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  375 s.
 • Lyngstad, Brit Helene; Lie, Sissel & Uvsløkk, Geir (ed.) (2018). Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-Life Experiences. Fabrizio Serra Editore.  ISBN 978-88-3315-034-5.  216 s.
 • Rønning, Anne Birgitte & Uvsløkk, Geir (2013). Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  294 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aukrust, Kjerstin; Orban, Franck & Uvsløkk, Geir (2020, 22. november). Hvilken rolle spiller litteratur i dagens Frankrike? Med Geir Uvsløkk. [Internett].  Podkasten Frankrike forklart. Vis sammendrag
 • Uvsløkk, Geir (2020). Thrice received, thrice remembered: receptions of translated French postmemory narratives in Norway.
 • Uvsløkk, Geir (2020, 10. april). Åpen bok påskespesial: Pesten av Albert Camus. [Radio].  NRK-P2.
 • Uvsløkk, Geir & Kolderup, Trude (2020). Frankrikes kamp mot fanatismen. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Aukrust, Kjerstin & Uvsløkk, Geir (2019). Edouard Louis'En finir avec Eddy Bellegueule og Alice Zeniters L'Art de perdre. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  s 30- 31
 • Aukrust, Kjerstin & Uvsløkk, Geir (2019). Fransk litteratur gjennom tusen år - til nytte og glede for norske skoleelever?.
 • Kolderup, Trude; Uvsløkk, Geir; Aukrust, Kjerstin & Straume, Anne Cathrine (2019, 24. april). Hva er det med fransk litteratur? (Radio og Podkast i 4 deler). [Radio].  NRK, P2.
 • Uvsløkk, Geir (2019). 400 års krangel. Frankrikes litterære urokråker.
 • Uvsløkk, Geir (2019). De gule vestene – révolte eller révolution?.
 • Uvsløkk, Geir (2019, 14. februar). En bok mot glemselen: Patrick Modianos Dora Bruder. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Erlend Loe et Doppler (2004).
 • Uvsløkk, Geir (2019, 21. februar). Fattigdom er en forbrytelse mot Gud. Om Victor Hugos Les Misérables. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Gule vester og de bukseløse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Histoire de la littérature norvégienne.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Les femmes de Modiano.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Littérature engagée.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Profeten Houellebecq - Hvordan kan man lese Houellebecq politisk? Paneldebatt med Sandra Lillebø, Geir Uvsløkk og Karin Haugen.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Regional stereotypes: Representations of Scandinavians and of the Nordic model in Michel Houellebecq’s prose fiction.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Sansals verden. Samtale med Boualem Sansal.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Victor Hugo (1802-85). L'art et la critique sociale.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Virginie Despentes : des possédées aux mystères de Paris.
 • Uvsløkk, Geir (2019). Å dikte om de døde: Patrick Modianos Dora Bruder. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Uvsløkk, Geir (2018). Er valget i Québec separatismens død?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Uvsløkk, Geir (2018). Første verdenskrig i fransk litteratur.
 • Uvsløkk, Geir (2018). Historisk seier for nytt høyreparti i Québec. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Uvsløkk, Geir (2018). Le mai 68 des écrivains.
 • Uvsløkk, Geir (2018). Patrick Modiano et l’autre mai '68 : contre la jeunesse, contre de Gaulle.
 • Uvsløkk, Geir (2018, 30. juni). Revolusjonen - 1. Stormen på Bastillen. [Radio].  NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2018, 07. juli). Revolusjonen - 2. Kvinnemarsjen til Versailles. [Radio].  NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2018, 14. juli). Revolusjonen - 3. Marie Antoinette flykter. [Radio].  NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2018, 21. juli). Revolusjonen - 4. Mordet på Marat. [Radio].  NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2018, 28. juli). Revolusjonen - 5. Robespierre, helt eller monster?. [Radio].  NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2018, 04. august). Revolusjonen - 6. Revolusjonens keiser. [Radio].  NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2018). Tusenkunstneren Victor Hugo (1802–85).
 • Uvsløkk, Geir (2017, 22. september). Kommentert hørespill om den franske revolusjon. [Radio].  Kapittelfestivalen, Stavanger - NRK P2.
 • Uvsløkk, Geir (2017). Les révoltes ludiques de Réjean Ducharme.
 • Uvsløkk, Geir (2017). L'humour nordique : se moquer de la nature ? Doppler (2004) d'Erlend Loe.
 • Uvsløkk, Geir (2017). Michel Houellebecq. Provoco ergo sum ?.
 • Uvsløkk, Geir (2017). Patrick Modiano et la postmémoire : la collaboration et la Shoah.
 • Uvsløkk, Geir (2017). The end of the Nordic “miracle”? The Nordic model in French television documentaries.
 • Uvsløkk, Geir (2017, 22. januar). Ut i kulturen: Patriotisme. [Radio].  P2.
 • Izquierdo, José María; Aukrust, Kjerstin & Uvsløkk, Geir (2016). Fransk litteratur. Fra middelalderen til opplysningstiden. Bokutstilling.
 • Izquierdo, José María; Aukrust, Kjerstin & Uvsløkk, Geir (2016). Fransk litteratur. Fra romantikken til våre dager. Bokutstilling.
 • Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2016). Introduire l'histoire de la littérature française aux lecteurs norvégiens: plaire, instruire et pécher par défaut.
 • Uvsløkk, Geir (2016). Dora Bruder de Patrick Modiano : la Shoah et la « postmémoire ».
 • Uvsløkk, Geir (2016). Emmanuel-Joseph Sieyès - Revolusjonens far?.
 • Uvsløkk, Geir (2016). Hva er tredjestanden?.
 • Uvsløkk, Geir (2016). North African presence in Patrick Modiano’s novels.
 • Uvsløkk, Geir (2016). Passeurs d’ombres : les femmes de Modiano.
 • Uvsløkk, Geir (2016). Pax Artes – et lite stykke Frankrike.
 • Uvsløkk, Geir & Christensen, Bente (2016). Voix d’aujourd’hui, voix d’hier – littérature française du 21ème siècle.
 • Uvsløkk, Geir (2015). Alain Badiou. Sannhetenes filosof. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Uvsløkk, Geir (2015). Le roman français de l’après-guerre.
 • Uvsløkk, Geir (2015, 20. november). Marseillaisen. [Radio].  Kulturhuset (P2).
 • Uvsløkk, Geir (2015). Patrick Modiano. En Marcel Proust for vår tid?.
 • Uvsløkk, Geir (2015). Patrick Modiano. Histoire et fiction.
 • Uvsløkk, Geir (2014). Albert Camus – « Il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre ».
 • Uvsløkk, Geir (2014). Bjørneboe, Jens, I: Marie-Claude Hubert (red.),  Dictionnaire Jean Genet.  Honoré Champion.  ISBN 9782745326362.  Article.  s 93 - 95
 • Uvsløkk, Geir (2014). Hvem er Patrick Modiano?.
 • Uvsløkk, Geir (2014). Michel Houellebecq, créateur décadent ou pourfendeur de la décadence?.
 • Uvsløkk, Geir (2014, 09. oktober). Nobelprisen i litteratur. [TV].  NRK - Dagsnytt atten.
 • Uvsløkk, Geir (2014). Occupation, I: Marie-Claude Hubert (red.),  Dictionnaire Jean Genet.  Honoré Champion.  ISBN 9782745326362.  Article.  s 469 - 471
 • Uvsløkk, Geir (2014). Om Patrick Modiano.
 • Uvsløkk, Geir (2014). Réception scandinave, I: Marie-Claude Hubert (red.),  Dictionnaire Jean Genet.  Honoré Champion.  ISBN 9782745326362.  Article.  s 572 - 575
 • Uvsløkk, Geir (2014). Violette Leduc.
 • Uvsløkk, Geir (2013). Autobiographie, I: Michel Bertrand (red.),  Dictionnaire Claude Simon.  Honoré Champion.  ISBN 9782745326492.  Tome I.  s 74 - 77
 • Uvsløkk, Geir (2013). Autofiction, I: Michel Bertrand (red.),  Dictionnaire Claude Simon.  Honoré Champion.  ISBN 9782745326492.  Tome I.  s 77 - 80
 • Uvsløkk, Geir (2013). Camus écrivain.
 • Uvsløkk, Geir (2013). Claude Simon - når liv blir til tekst.
 • Uvsløkk, Geir (2013). Fiction, I: Michel Bertrand (red.),  Dictionnaire Claude Simon.  Honoré Champion.  ISBN 9782745326492.  Tome I.  s 380 - 383
 • Uvsløkk, Geir (2013). Une ouverture obscure. Le fragment et le reste dans Notre-Dame-des-Fleurs de Jean Genet.
 • Uvsløkk, Geir (2013). Évasion, I: Michel Bertrand (red.),  Dictionnaire Claude Simon.  Honoré Champion.  ISBN 9782745326492.  Tome I.  s 360 - 361
 • Uvsløkk, Geir & Aukrust, Kjerstin (2013). Le manuel numérique Lingua Planet Français : l’informatique et l’approche pratique dans l’enseignement du FLE en Norvège.
 • Uvsløkk, Geir (2012). Den emansiperte tilskuer.
 • Uvsløkk, Geir (2012). Et gåtefullt univers: Patrick Modiano i krysningsfeltet mellom historie og fiksjon.
 • Uvsløkk, Geir (2012). Gilles Sebhan parle de Gilles Sebhan. Domodossola. Le suicide de Jean Genet, de Gilles Sebhan. Spirale.  ISSN 0225-9044.  (240), s 52- 53
 • Uvsløkk, Geir (2012). Unité masculine ? Les discours sur le masculin dans l’oeuvre de Michel Houellebecq.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 13:59 - Sist endret 13. aug. 2020 09:04

Prosjekter