Jon Marius Sæland Haarberg

Bilde av Jon Marius Sæland Haarberg
English version of this page
Telefon +47 22854325
Rom NT 729
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Bokhistorie, filologi, andaktslitteratur, renessanselitteratur, parodi, litteraturhistorie

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Filologi, Renessanselitteratur, Parodi

Publikasjoner

 • Haarberg, Jon Marius Sæland (2021). Pastor Knutzens Christelige Fortællinger. Vinje og "den offentlige Religion". I Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Red.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. s. 381–407.
 • Haarberg, Jon (2019). Da onkel Tom kom til Norge. Oversatte romaner i den nye nasjonalstatens fem første tiår (1814-1857). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 22(2), s. 182–201. doi: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haarberg, Jon & Sjelmo, Marit (2019). Pontoppidans pinefulle Sandhed - mellom leseferdighet og utenatlæring . I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. s. 218–238. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger. I Henrikson, Paula; Malm, Mats & Söderlund, Petra (Red.), Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet. ISSN 978-91-7230-187-0. s. 151–167.
 • Haarberg, Jon (2015). Enkene og patriarkatet : 1600-tallets oppbyggelige litteratur for berøvede kvinner. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 39(1), s. 19–38.
 • Haarberg, Jon (2015). Vår egen Thue. Historien om den norske litteraturvitenskapens spede begynnelse. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 18(2), s. 149–163.
 • Haarberg, Jon & Mørch, Audun Johannes (2015). Å lese Tsjekhovs "Studenten". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 18(1), s. 4–15.
 • Haarberg, Jon (2013). Die Edition norwegischer Literatur im 18. und 19. Jahrhundert. I Henrikson, Paula & Janss, Christian (Red.), Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031740-4. s. 289–314. doi: 10.1515/9783110317572.289.
 • Haarberg, Jon (2012). Herakles på skilleveien. Litteraturvitenskapen mellom scientisme og humanisme. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 15(1), s. 3–15.
 • Haarberg, Jon (2012). Hvorfor trompet? Om tittelen på Petter Dass' nordlandsbeskrivelse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 99(1), s. 3–15.
 • Haarberg, Jon (2011). Earways to Heaven. Singing the Catechism in Denmark-Norway, 1569-1756. I Appel, Charlotte & Fink-Jensen, Morten (Red.), Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-2643-3. s. 48–69.
 • Haarberg, Jon (2011). EAN-koden. Anm. Erik A. Nielsen, Thomas Kingo. Billedsprog II (2010). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 159–165.
 • Haarberg, Jon & Janss, Christian (2010). De viktigste Wergeland-utgavene. Agora. ISSN 0800-7136. s. 152–156.
 • Haarberg, Jon & Eggertsdóttir, Margrét (2010). Fiskenes lovsang. Stefán Ólafssons (1618-1688) ukjente gjendiktning av "Herre Gud, ditt dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 110(3), s. 225–243.
 • Haarberg, Jon (2010). Gack, liden Bog! Trykkekunstens omstøpning av den klassiske retorikken omkring år 1700. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 13(1), s. 4–15.
 • Haarberg, Jon (2010). Jus og litteraturvitenskap. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 13(2), s. 137–144.
 • Haarberg, Jon (2009). Brennende kjærlighet. Erasmus og Homer. I Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Red.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1. s. 80–94.
 • Haarberg, Jon (2009). Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870), Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19548-8. s. 75–90.
 • Haarberg, Jon (2009). Folkediktningen (1842-1924), Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19548-8. s. 139–154.
 • Haarberg, Jon (2009). Petter Dass (1647-1707), Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19548-8. s. 13–27.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Haarberg, Jon (2020). Hva ville Magnhild Haalke ha sagt? Klassekampen. ISSN 0805-3839. 2020, s. 22–23.
 • Haarberg, Jon (2019). Senecas mennipéiske satire i norsk versjon. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinje og universitetet.
 • Haarberg, Jon (2018). Hjemkjøpet i 1925.
 • Haarberg, Jon (2018). Bukkesong.
 • Haarberg, Jon (2018). Litteraturen og det nasjonale samholdet.
 • Haarberg, Jon (2018). Om litteraturen og nasjonen.
 • Haarberg, Jon (2018). Aasmund Olavsson Vinje i 200 år. Hvor hadde vi vært uten?
 • Haarberg, Jon (2018). Dølen før Dølen.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinjes Rosa.
 • Haarberg, Jon (2018). Den norske litteraturens mest nasjonale øyeblikk, 1. januar 1925.
 • Haarberg, Jon (2018). Litteraturen og nasjonen.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinje som religionskritiker.
 • Haarberg, Jon (2016). Lar det seg gjøre å undervise senmoderne norsk ungdom i 1600-tallets litteratur?
 • Haarberg, Jon (2016). «Du vogte skall din Mund». Katekismesang og ytringsfrihet .
 • Haarberg, Jon (2016). Innledning til konserten "Katekismesongane til svartebokpresten. Barokk Boreal spelar Petter Dass".
 • Haarberg, Jon (2015). Renessansen.
 • Haarberg, Jon (2015). iDass. Presentasjon av en digital klassikerutgave: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715).
 • Haarberg, Jon (2015). iDass. Petter Dass' Katekismesanger 1698 og 2013.
 • Haarberg, Jon (2015). Freuds Ødipus. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 27(3), s. 20–27.
 • Haarberg, Jon (2015). The Constitution of a National Literature in Norway.
 • Haarberg, Jon (2015). Tekstkritikk som analysemetode: Petter Dass' Katekismesanger.
 • Haarberg, Jon (2015). Katekismesang som genre.
 • Haarberg, Jon (2014). Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen - og omvendt.
 • Haarberg, Jon (2014). Edderkoppen i nettet. Ibsen og Erasmus.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2014). Katekismesangene [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2014). katekismesang [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon (2014). Om Verdens kjærlighet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 48–53.
 • Haarberg, Jon (2014). Petter Dass: Kva ville han med livet? Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(17).
 • Haarberg, Jon (2014). På tide med en ny nasjonalsang?
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2014). Herre Gud, ditt dyre navn og ære [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon; Rostad, Aslak & Thorsen, Thea Selliaas (2014). I krig og kjærlighet - antikken på norsk.
 • Haarberg, Jon (2014). Normandens Katechisme. Vinduet. ISSN 0042-6288. 68(2), s. 106–108.
 • Haarberg, Jon & Rostad, Aslak (2014). Hvorfor lese klassikere? [Samtale mellom Aslak Rostad og Jon Haarberg om de nye oversettelsene av Hesiod og Lukian].
 • Haarberg, Jon (2014). Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). I Eide, Martin (Red.), Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02376-2. s. 79–85.
 • Haarberg, Jon (2014). Lesning som litteraturhistorie. Knut Ove Eliassen, Anne Fastrup og Tue Andersen Nexø (red.), Europæisk litteratur 1500-1800. Bd 1: Verden. Fra Columbus til Napoleon, Aarhus 2013. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 17(2), s. 153–157.
 • Haarberg, Jon (2013). Aasmund Olavsson Vinje.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2013). Aasmund Olavsson Vinje.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2013). No ser eg atter slike fjell og dalar.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2013). Ferdaminne.
 • Haarberg, Jon (2013). Vinjes vadmelsvott. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Haarberg, Jon (2013). Hva er likheten mellom en enke og en soldat? Enkelitteraturen på 1600-tallet.
 • Haarberg, Jon (2013). På tide med en ny nasjonalsang?
 • Haarberg, Jon (2013). Nasjonallitteraturens vekst og fall.
 • Haarberg, Jon (2013). "Vaagn op, vaagn op, du Kjæmpe bold!" Hvordan etablere en norsk nasjonallitteratur omkring 1850?
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 18(4), s. 6–15.
 • Haarberg, Jon (2012). Litteraturen i Kongens nyttårstaler.
 • Haarberg, Jon (2012). Anmeldelse av Frode Sandvik (red.), "Hvad er Livet?". Satirekunstneren Theodor Kittelsen. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 81–85.
 • Haarberg, Jon (2011). Om publiseringen av Onkel Toms hytte - i USA og Norge.
 • Haarberg, Jon (2011). Poetikk? Hva er egentlig poetikk? Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 210–211.
 • Haarberg, Jon (2011). Kommentar som aktualisering. Katekismesanger anno 2011.
 • Haarberg, Jon (2011). Om litteraturens vinnere og tapere.
 • Haarberg, Jon (2011). Jeg - en bruker. I Engelstad, Svein & Brandsæter, Signe Marie (Red.), Kunnskap - samlinger - mennesker : Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-019-8. s. 165–169.
 • Haarberg, Jon (2011). Dass’ Katekismesanger: Hva forteller publiseringshistorien (1698–1794)?
 • Haarberg, Jon (2011). Gammel pakt blir ikke ny. Anm. Bibel 2011. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 10–11.
 • Haarberg, Jon (2011). Petter Dass 2011. Hvordan aktualisere en 300 år gammel klassiker?
 • Haarberg, Jon (2010). Guds økonomi. Retorikk og religion i 1600-tallets danske salmediktning.
 • Haarberg, Jon (2010). Petter Dass - nasjonal helt eller fremmedkulturell?
 • Haarberg, Jon (2010). Innledende essay, Dårskapens lovtale. Bokklubben. ISSN 978-82-525-7483-8. s. vii–xli.
 • Haarberg, Jon (2010). Kommentar til Maktens uttrykk.
 • Haarberg, Jon (2010). Dobbel Deylighed? Dikterprestens forestillinger om hva som sømmer seg for en kvinne.
 • Haarberg, Jon (2010). Ferdaminne 150.
 • Haarberg, Jon (2009). The Eagle's Advice.
 • Haarberg, Jon (2009). Borrowed Feathers. The Eagles's Advice.
 • Haarberg, Jon (2009). Allmenn litteraturvitenskap 50 år.
 • Haarberg, Jon (2009). Professorers begjær - og dikteres. Petter Dass og Francis Meyer.
 • Haarberg, Jon (2008). Til 150-årsjubileet for A.O. Vinjes Dølen (10.10.1858). [Radio]. NRK P2, Søndagsavisen.
 • Haarberg, Jon (2008). Petter Dass som utfordring til metodeundervisningen i historiefaget. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 394–401.
 • Haarberg, Jon (2008). Hassel-Nødder - Wergelands selvbiografi?
 • Haarberg, Jon (2008). "Gack, liden Bok!" Om boken som personifikasjon.
 • Haarberg, Jon (2008). Earways to Heaven: Catechism Hymns 1569-1756.
 • Haarberg, Jon (2008). Om klassikere.
 • Haarberg, Jon (2008). Resepsjonen av Petter Dass: tre forståelsesformer.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:03 - Sist endret 9. okt. 2019 08:45