Jon Marius Sæland Haarberg

Bilde av Jon Marius Sæland Haarberg
English version of this page
Telefon +47 22854325
Rom NT 729
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Bokhistorie, filologi, andaktslitteratur, renessanselitteratur, parodi, litteraturhistorie

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Filologi, Renessanselitteratur, Parodi

Publikasjoner

 • Haarberg, Jon (2019). Da onkel Tom kom til Norge. Oversatte romaner i den nye nasjonalstatens fem første tiår (1814-1857). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  22(2), s 182- 201 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haarberg, Jon & Sjelmo, Marit (2019). Pontoppidans pinefulle Sandhed - mellom leseferdighet og utenatlæring, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Kapittel 8.  s 218 - 238 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund (red.),  Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015.  Svenska vitterhetssamfundet.  ISBN 978-91-7230-187-0.  kapittel.  s 151 - 167
 • Haarberg, Jon (2015). Enkene og patriarkatet : 1600-tallets oppbyggelige litteratur for berøvede kvinner. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  39(1), s 19- 38
 • Haarberg, Jon (2015). Vår egen Thue. Historien om den norske litteraturvitenskapens spede begynnelse. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  18(2), s 149- 163
 • Haarberg, Jon & Mørch, Audun Johannes (2015). Å lese Tsjekhovs "Studenten". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  18(1), s 4- 15
 • Haarberg, Jon (2013). Die Edition norwegischer Literatur im 18. und 19. Jahrhundert, I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  kapittel.  s 289 - 314
 • Haarberg, Jon (2012). Herakles på skilleveien. Litteraturvitenskapen mellom scientisme og humanisme. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  15(1), s 3- 15
 • Haarberg, Jon (2012). Hvorfor trompet? Om tittelen på Petter Dass' nordlandsbeskrivelse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  99(1), s 3- 15
 • Haarberg, Jon (2011). EAN-koden. Anm. Erik A. Nielsen, Thomas Kingo. Billedsprog II (2010). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 159- 165
 • Haarberg, Jon (2011). Earways to Heaven. Singing the Catechism in Denmark-Norway, 1569-1756, In Charlotte Appel & Morten Fink-Jensen (ed.),  Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-2643-3.  Kap. 2.  s 48 - 69
 • Haarberg, Jon (2010). Gack, liden Bog! Trykkekunstens omstøpning av den klassiske retorikken omkring år 1700. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  13(1), s 4- 15
 • Haarberg, Jon (2010). Jus og litteraturvitenskap. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  13(2), s 137- 144
 • Haarberg, Jon & Eggertsdóttir, Margrét (2010). Fiskenes lovsang. Stefán Ólafssons (1618-1688) ukjente gjendiktning av "Herre Gud, ditt dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  110(3), s 225- 243
 • Haarberg, Jon & Janss, Christian (2010). De viktigste Wergeland-utgavene. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2), s 152- 156
 • Haarberg, Jon (2009). Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870), I:  Den norske litterære kanon 1700-1900.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19548-8.  Kapittel 5.  s 75 - 90
 • Haarberg, Jon (2009). Brennende kjærlighet. Erasmus og Homer, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  artikkel.  s 80 - 94
 • Haarberg, Jon (2009). Folkediktningen (1842-1924), I:  Den norske litterære kanon 1700-1900.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19548-8.  Kapittel 9.  s 139 - 154
 • Haarberg, Jon (2009). Petter Dass (1647-1707), I:  Den norske litterære kanon 1700-1900.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19548-8.  Kapittel 1.  s 13 - 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Haarberg, Jon & Evensen, Nina Marie (2018). Aasmund Olavsson Vinje: Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851-1859. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-402-9.  1300 s.
 • Haarberg, Jon & Selboe, Tone (2018). Johan Vibe: En Professor Innledning ved Jon Haarberg og Tone Selvboe Tekstutgivelse og kommentar ved Jon Haarberg. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-429-6.  170 s.
 • Haarberg, Jon (2017). Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02650-3.  296 s.
 • Haarberg, Jon (2013). Petter Dass. Katekismesanger. Historisk-kritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-93134-07-7.  1200 s.
 • Erasmus Roterodamus, [Desiderius]; Sparre, Trygve (overs.) & Haarberg, Jon (2010). Dårskapens lovtale. Bokklubben.  ISBN 978-82-525-7483-8.  144 s.
 • Hagen, Erik Bjerck; Haarberg, Jon; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone & Aaslestad, Petter (2009). Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19548-8.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haarberg, Jon (2020). Hva ville Magnhild Haalke ha sagt?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  2020, s 22- 23
 • Haarberg, Jon (2019). Senecas mennipéiske satire i norsk versjon. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.
 • Haarberg, Jon (2018). Aasmund Olavsson Vinje i 200 år. Hvor hadde vi vært uten?.
 • Haarberg, Jon (2018). Bukkesong.
 • Haarberg, Jon (2018). Den norske litteraturens mest nasjonale øyeblikk, 1. januar 1925.
 • Haarberg, Jon (2018). Dølen før Dølen.
 • Haarberg, Jon (2018). Hjemkjøpet i 1925.
 • Haarberg, Jon (2018). Litteraturen og det nasjonale samholdet.
 • Haarberg, Jon (2018). Litteraturen og nasjonen.
 • Haarberg, Jon (2018). Om litteraturen og nasjonen.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinje og universitetet.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinje som religionskritiker.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinjes Rosa.
 • Haarberg, Jon (2016). «Du vogte skall din Mund». Katekismesang og ytringsfrihet.
 • Haarberg, Jon (2016). Innledning til konserten "Katekismesongane til svartebokpresten. Barokk Boreal spelar Petter Dass".
 • Haarberg, Jon (2016). Lar det seg gjøre å undervise senmoderne norsk ungdom i 1600-tallets litteratur?.
 • Haarberg, Jon (2015). Freuds Ødipus. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  27(3), s 20- 27
 • Haarberg, Jon (2015). Katekismesang som genre.
 • Haarberg, Jon (2015). Renessansen.
 • Haarberg, Jon (2015). Tekstkritikk som analysemetode: Petter Dass' Katekismesanger.
 • Haarberg, Jon (2015). The Constitution of a National Literature in Norway.
 • Haarberg, Jon (2015). iDass. Petter Dass' Katekismesanger 1698 og 2013.
 • Haarberg, Jon (2015). iDass. Presentasjon av en digital klassikerutgave: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715).
 • Haarberg, Jon (2014). Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870), I: Martin Eide (red.),  Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02376-2.  kapittel 2.2.  s 79 - 85
 • Haarberg, Jon (2014). Edderkoppen i nettet. Ibsen og Erasmus.
 • Haarberg, Jon (2014). Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen - og omvendt.
 • Haarberg, Jon (2014). Lesning som litteraturhistorie. Knut Ove Eliassen, Anne Fastrup og Tue Andersen Nexø (red.), Europæisk litteratur 1500-1800. Bd 1: Verden. Fra Columbus til Napoleon, Aarhus 2013. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  17(2), s 153- 157
 • Haarberg, Jon (2014). Normandens Katechisme. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  68(2), s 106- 108
 • Haarberg, Jon (2014). Om Verdens kjærlighet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 48- 53
 • Haarberg, Jon (2014). Petter Dass: Kva ville han med livet?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(17), s 25
 • Haarberg, Jon (2014). På tide med en ny nasjonalsang?.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2014). Herre Gud, ditt dyre navn og ære [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2014). Katekismesangene [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2014). katekismesang [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Rostad, Aslak (2014). Hvorfor lese klassikere? [Samtale mellom Aslak Rostad og Jon Haarberg om de nye oversettelsene av Hesiod og Lukian].
 • Haarberg, Jon; Rostad, Aslak & Thorsen, Thea Selliaas (2014). I krig og kjærlighet - antikken på norsk.
 • Haarberg, Jon (2013). Aasmund Olavsson Vinje.
 • Haarberg, Jon (2013). Hva er likheten mellom en enke og en soldat? Enkelitteraturen på 1600-tallet.
 • Haarberg, Jon (2013). Nasjonallitteraturens vekst og fall.
 • Haarberg, Jon (2013). Onkel Tom? Hvilken onkel Tom? Om publiseringen av Harriet Beecher Stows roman - i USA og Norge.
 • Haarberg, Jon (2013). På tide med en ny nasjonalsang?.
 • Haarberg, Jon (2013). "Vaagn op, vaagn op, du Kjæmpe bold!" Hvordan etablere en norsk nasjonallitteratur omkring 1850?.
 • Haarberg, Jon (2013). Vinjes vadmelsvott. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 43
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2013). Aasmund Olavsson Vinje.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2013). Ferdaminne.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2013). No ser eg atter slike fjell og dalar.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  18(4), s 6- 15
 • Haarberg, Jon (2012). Anmeldelse av Frode Sandvik (red.), "Hvad er Livet?". Satirekunstneren Theodor Kittelsen. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 81- 85
 • Haarberg, Jon (2012). Litteraturen i Kongens nyttårstaler.
 • Haarberg, Jon (2011). Dass’ Katekismesanger: Hva forteller publiseringshistorien (1698–1794)?.
 • Haarberg, Jon (2011). Gammel pakt blir ikke ny. Anm. Bibel 2011. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Haarberg, Jon (2011). Jeg - en bruker, I: Svein Engelstad & Signe Marie Brandsæter (red.),  Kunnskap - samlinger - mennesker : Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-019-8.  artikkel.  s 165 - 169
 • Haarberg, Jon (2011). Kommentar som aktualisering. Katekismesanger anno 2011.
 • Haarberg, Jon (2011). Om litteraturens vinnere og tapere.
 • Haarberg, Jon (2011). Om publiseringen av Onkel Toms hytte - i USA og Norge.
 • Haarberg, Jon (2011). Petter Dass 2011. Hvordan aktualisere en 300 år gammel klassiker?.
 • Haarberg, Jon (2011). Poetikk? Hva er egentlig poetikk?. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2-3), s 210- 211
 • Haarberg, Jon (2010). Dobbel Deylighed? Dikterprestens forestillinger om hva som sømmer seg for en kvinne.
 • Haarberg, Jon (2010). Ferdaminne 150.
 • Haarberg, Jon (2010). Guds økonomi. Retorikk og religion i 1600-tallets danske salmediktning.
 • Haarberg, Jon (2010). Innledende essay, I:  Dårskapens lovtale.  Bokklubben.  ISBN 978-82-525-7483-8.  Innledning.  s vii - xli
 • Haarberg, Jon (2010). Kommentar til Maktens uttrykk.
 • Haarberg, Jon (2010). Petter Dass - nasjonal helt eller fremmedkulturell?.
 • Haarberg, Jon (2009). Allmenn litteraturvitenskap 50 år.
 • Haarberg, Jon (2009). Borrowed Feathers. The Eagles's Advice.
 • Haarberg, Jon (2009). Professorers begjær - og dikteres. Petter Dass og Francis Meyer.
 • Haarberg, Jon (2009). The Eagle's Advice.
 • Haarberg, Jon (2008). Bøkene som skaper litteraturen.
 • Haarberg, Jon (2008). Earways to Heaven: Catechism Hymns 1569-1756.
 • Haarberg, Jon (2008). "Gack, liden Bok!" Om boken som personifikasjon.
 • Haarberg, Jon (2008). Hassel-Nødder - Wergelands selvbiografi?.
 • Haarberg, Jon (2008). Om klassikere.
 • Haarberg, Jon (2008). Petter Dass som utfordring til metodeundervisningen i historiefaget. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (nr 4), s 394- 401
 • Haarberg, Jon (2008). Resepsjonen av Petter Dass: tre forståelsesformer.
 • Haarberg, Jon (2008, 12. oktober). Til 150-årsjubileet for A.O. Vinjes Dølen (10.10.1858). [Radio].  NRK P2, Søndagsavisen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:03 - Sist endret 9. okt. 2019 08:45