Jon Haarberg

Bilde av Jon Haarberg
English version of this page
Telefon +47-22854325
Rom NT 729
Brukernavn
Besøksadresse 7. etasje Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Filologi, andaktslitteratur, renessanselitteratur, parodi, litteraturhistorie

Emneord: Parodi, Litteraturhistorie, Litteratur og litteraturvitenskap, Filologi, Renessanselitteratur

Publikasjoner

 • Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund (red.),  Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015.  Svenska vitterhetssamfundet.  ISBN 978-91-7230-187-0.  kapittel.  s 151 - 167
 • Haarberg, Jon (2015). Enkene og patriarkatet : 1600-tallets oppbyggelige litteratur for berøvede kvinner. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  39(1), s 19- 38
 • Haarberg, Jon (2015). Vår egen Thue. Historien om den norske litteraturvitenskapens spede begynnelse. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  18(2), s 149- 163
 • Haarberg, Jon & Mørch, Audun Johannes (2015). Å lese Tsjekhovs "Studenten". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  18(1), s 4- 15
 • Haarberg, Jon (2013). Die Edition norwegischer Literatur im 18. und 19. Jahrhundert, I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  kapittel.  s 289 - 314
 • Haarberg, Jon (2012). Herakles på skilleveien. Litteraturvitenskapen mellom scientisme og humanisme. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  15(1), s 3- 15
 • Haarberg, Jon (2012). Hvorfor trompet? Om tittelen på Petter Dass' nordlandsbeskrivelse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  99(1), s 3- 15
 • Haarberg, Jon (2011). EAN-koden. Anm. Erik A. Nielsen, Thomas Kingo. Billedsprog II (2010). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 159- 165
 • Haarberg, Jon (2011). Earways to Heaven. Singing the Catechism in Denmark-Norway, 1569-1756, In Charlotte Appel & Morten Fink-Jensen (ed.),  Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-2643-3.  Kap. 2.  s 48 - 69
 • Haarberg, Jon (2010). Gack, liden Bog! Trykkekunstens omstøpning av den klassiske retorikken omkring år 1700. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  13(1), s 4- 15
 • Haarberg, Jon (2010). Jus og litteraturvitenskap. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  13(2), s 137- 144
 • Haarberg, Jon & Eggertsdóttir, Margrét (2010). Fiskenes lovsang. Stefán Ólafssons (1618-1688) ukjente gjendiktning av "Herre Gud, ditt dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  110(3), s 225- 243
 • Haarberg, Jon & Janss, Christian (2010). De viktigste Wergeland-utgavene. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2), s 152- 156
 • Haarberg, Jon (2009). Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870), I:  Den norske litterære kanon 1700-1900.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19548-8.  Kapittel 5.  s 75 - 90
 • Haarberg, Jon (2009). Brennende kjærlighet. Erasmus og Homer, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  artikkel.  s 80 - 94
 • Haarberg, Jon (2009). Folkediktningen (1842-1924), I:  Den norske litterære kanon 1700-1900.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19548-8.  Kapittel 9.  s 139 - 154
 • Haarberg, Jon (2009). Petter Dass (1647-1707), I:  Den norske litterære kanon 1700-1900.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19548-8.  Kapittel 1.  s 13 - 27
 • Haarberg, Jon (2007). Kommentar eller lesning? Filologi, litteraturvitenskap og et dikt av Olaf Bull, I: Odd Einar Haugen; Christian Janss & Tone Modalsli (red.),  Filologi og hermeneutikk.  Solum.  ISBN 9788256015764.  artikkel.  s 11 - 33

Se alle arbeider i Cristin

 • Haarberg, Jon & Evensen, Nina Marie (2018). Aasmund Olavsson Vinje: Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851-1859. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-402-9.  1300 s.
 • Haarberg, Jon & Selboe, Tone (2018). Johan Vibe: En Professor Innledning ved Jon Haarberg og Tone Selvboe Tekstutgivelse og kommentar ved Jon Haarberg. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-429-6.  170 s.
 • Haarberg, Jon (2017). Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02650-3.  296 s.
 • Haarberg, Jon (2013). Petter Dass. Katekismesanger. Historisk-kritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-93134-07-7.  1200 s.
 • Erasmus Roterodamus, [Desiderius]; Sparre, Trygve (overs.) & Haarberg, Jon (2010). Dårskapens lovtale. Bokklubben.  ISBN 978-82-525-7483-8.  144 s.
 • Hagen, Erik Bjerck; Haarberg, Jon; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone & Aaslestad, Petter (2009). Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19548-8.  250 s.
 • Selboe, Tone; Haarberg, Jon & Aarset, Hans Erik (2007). Verdenslitteratur. Den vestlige tradisjonen. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215006963.  587 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haarberg, Jon (2018). Aasmund Olavsson Vinje i 200 år. Hvor hadde vi vært uten?.
 • Haarberg, Jon (2018). Bukkesong.
 • Haarberg, Jon (2018). Den norske litteraturens mest nasjonale øyeblikk, 1. januar 1925.
 • Haarberg, Jon (2018). Dølen før Dølen.
 • Haarberg, Jon (2018). Hjemkjøpet i 1925.
 • Haarberg, Jon (2018). Litteraturen og det nasjonale samholdet.
 • Haarberg, Jon (2018). Litteraturen og nasjonen.
 • Haarberg, Jon (2018). Om litteraturen og nasjonen.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinje og universitetet.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinje som religionskritiker.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinjes Rosa.
 • Haarberg, Jon (2016). «Du vogte skall din Mund». Katekismesang og ytringsfrihet.
 • Haarberg, Jon (2016). Innledning til konserten "Katekismesongane til svartebokpresten. Barokk Boreal spelar Petter Dass".
 • Haarberg, Jon (2016). Lar det seg gjøre å undervise senmoderne norsk ungdom i 1600-tallets litteratur?.
 • Haarberg, Jon (2015). Freuds Ødipus. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  27(3), s 20- 27
 • Haarberg, Jon (2015). Katekismesang som genre.
 • Haarberg, Jon (2015). Renessansen.
 • Haarberg, Jon (2015). Tekstkritikk som analysemetode: Petter Dass' Katekismesanger.
 • Haarberg, Jon (2015). The Constitution of a National Literature in Norway.
 • Haarberg, Jon (2015). iDass. Petter Dass' Katekismesanger 1698 og 2013.
 • Haarberg, Jon (2015). iDass. Presentasjon av en digital klassikerutgave: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715).
 • Haarberg, Jon (2014). Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870), I: Martin Eide (red.),  Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02376-2.  kapittel 2.2.  s 79 - 85
 • Haarberg, Jon (2014). Edderkoppen i nettet. Ibsen og Erasmus.
 • Haarberg, Jon (2014). Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen - og omvendt.
 • Haarberg, Jon (2014). Lesning som litteraturhistorie. Knut Ove Eliassen, Anne Fastrup og Tue Andersen Nexø (red.), Europæisk litteratur 1500-1800. Bd 1: Verden. Fra Columbus til Napoleon, Aarhus 2013. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  17(2), s 153- 157
 • Haarberg, Jon (2014). Normandens Katechisme. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  68(2), s 106- 108
 • Haarberg, Jon (2014). Om Verdens kjærlighet. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 48- 53
 • Haarberg, Jon (2014). Petter Dass: Kva ville han med livet?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(17), s 25
 • Haarberg, Jon (2014). På tide med en ny nasjonalsang?.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2014). Herre Gud, ditt dyre navn og ære [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2014). Katekismesangene [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2014). katekismesang [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Rostad, Aslak (2014). Hvorfor lese klassikere? [Samtale mellom Aslak Rostad og Jon Haarberg om de nye oversettelsene av Hesiod og Lukian].
 • Haarberg, Jon; Rostad, Aslak & Thorsen, Thea Selliaas (2014). I krig og kjærlighet - antikken på norsk.
 • Haarberg, Jon (2013). Aasmund Olavsson Vinje.
 • Haarberg, Jon (2013). Hva er likheten mellom en enke og en soldat? Enkelitteraturen på 1600-tallet.
 • Haarberg, Jon (2013). Nasjonallitteraturens vekst og fall.
 • Haarberg, Jon (2013). Onkel Tom? Hvilken onkel Tom? Om publiseringen av Harriet Beecher Stows roman - i USA og Norge.
 • Haarberg, Jon (2013). På tide med en ny nasjonalsang?.
 • Haarberg, Jon (2013). "Vaagn op, vaagn op, du Kjæmpe bold!" Hvordan etablere en norsk nasjonallitteratur omkring 1850?.
 • Haarberg, Jon (2013). Vinjes vadmelsvott. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 43
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2013). Aasmund Olavsson Vinje.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2013). Ferdaminne.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (red.) (2013). No ser eg atter slike fjell og dalar.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  18(4), s 6- 15
 • Haarberg, Jon (2012). Anmeldelse av Frode Sandvik (red.), "Hvad er Livet?". Satirekunstneren Theodor Kittelsen. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 81- 85
 • Haarberg, Jon (2012). Litteraturen i Kongens nyttårstaler.
 • Haarberg, Jon (2011). Dass’ Katekismesanger: Hva forteller publiseringshistorien (1698–1794)?.
 • Haarberg, Jon (2011). Gammel pakt blir ikke ny. Anm. Bibel 2011. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Haarberg, Jon (2011). Jeg - en bruker, I: Svein Engelstad & Signe Marie Brandsæter (red.),  Kunnskap - samlinger - mennesker : Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-019-8.  artikkel.  s 165 - 169
 • Haarberg, Jon (2011). Kommentar som aktualisering. Katekismesanger anno 2011.
 • Haarberg, Jon (2011). Om litteraturens vinnere og tapere.
 • Haarberg, Jon (2011). Om publiseringen av Onkel Toms hytte - i USA og Norge.
 • Haarberg, Jon (2011). Petter Dass 2011. Hvordan aktualisere en 300 år gammel klassiker?.
 • Haarberg, Jon (2011). Poetikk? Hva er egentlig poetikk?. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2-3), s 210- 211
 • Haarberg, Jon (2010). Dobbel Deylighed? Dikterprestens forestillinger om hva som sømmer seg for en kvinne.
 • Haarberg, Jon (2010). Ferdaminne 150.
 • Haarberg, Jon (2010). Guds økonomi. Retorikk og religion i 1600-tallets danske salmediktning.
 • Haarberg, Jon (2010). Innledende essay, I:  Dårskapens lovtale.  Bokklubben.  ISBN 978-82-525-7483-8.  Innledning.  s vii - xli
 • Haarberg, Jon (2010). Kommentar til Maktens uttrykk.
 • Haarberg, Jon (2010). Petter Dass - nasjonal helt eller fremmedkulturell?.
 • Haarberg, Jon (2009). Allmenn litteraturvitenskap 50 år.
 • Haarberg, Jon (2009). Borrowed Feathers. The Eagles's Advice.
 • Haarberg, Jon (2009). Professorers begjær - og dikteres. Petter Dass og Francis Meyer.
 • Haarberg, Jon (2009). The Eagle's Advice.
 • Haarberg, Jon (2008). Bøkene som skaper litteraturen.
 • Haarberg, Jon (2008). Earways to Heaven: Catechism Hymns 1569-1756.
 • Haarberg, Jon (2008). "Gack, liden Bok!" Om boken som personifikasjon.
 • Haarberg, Jon (2008). Hassel-Nødder - Wergelands selvbiografi?.
 • Haarberg, Jon (2008). Om klassikere.
 • Haarberg, Jon (2008). Petter Dass som utfordring til metodeundervisningen i historiefaget. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (nr 4), s 394- 401
 • Haarberg, Jon (2008). Resepsjonen av Petter Dass: tre forståelsesformer.
 • Haarberg, Jon (2008, 12. oktober). Til 150-årsjubileet for A.O. Vinjes Dølen (10.10.1858). [Radio].  NRK P2, Søndagsavisen.
 • Haarberg, Jon (2007). Dass-mysteriet løst. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (31), s 68- 68
 • Haarberg, Jon (2007). Hva skal vi med Dass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:03 - Sist endret 30. aug. 2017 10:39