Janicke Stensvaag Kaasa

Bilde av Janicke Stensvaag Kaasa
English version of this page
Telefon +47 22856886
Mobiltelefon 90055808
Rom NT 717
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Bokhistorie, litteratursosiologi, tidlig barnelitteratur, periodisk litteratur, reiselitteratur, litteratur og nasjonal identitet, arktisk litteratur, Canada

Pågående forskning

Transnasjonale aspekter, import og tilpasning: De første barnebladene i Danmark-Norge (pdf)

Undervisning

EXFAC03-EST Examen facultatum, kunst og tolkning, seminarundervisning (høst 2019)

EXFAC03-LIT Examen facultatum, tekst og tolkning, seminarundervisning (høst 2016)

LIT3000 Fordypningsemne med bacheloroppgave: Det litterære Arktis (med Johan Schimanski, høst 2016)

LIT3000 Fordypningsemne med bacheloroppgave: Reiser i litteraturen (vår 2017)

Bakgrunn

2017: Doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

2016-2017: Gjennomføringsstipendiat, Universitetet i Oslo

2013: Lektorgrad i fransk, Universitetet i Oslo

2009-2013: Vitenskapelig assistent (ILOS), Førstekonsulent og vitenskapelig assistent (Senter for Ibsen-studier, ILN), Redaksjonssekretær (Ibsen Studies)

2009: Mastergrad i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

Utmerkelser

Hans Majestet Kongens gullmedalje for 2018 for doktoravhandlingen Shaped by the North, Shaping the North. English-Canadian Travel Writing in the 1950s.

Bakgrunn

Medlem av Det norske språk- og litteraturselskap, 2020 - d.d.

Redaksjonsmedlem i Agora, 2020 - d.d.

Redaksjonssekretær for Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 2019 - d.d.

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Fakultetsstyret for 2014.

Stipendiatrepresentant i Ph.d.-programrådet ved HF for 2014.

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Reiselitteratur, Nordområdestudier, Bokhistorie, Barnelitteratur, Nasjonal identitet, Arktis, Litteratur, Litteraturvitenskap, Litteratursosiologi, Litteratur og medier, Canada, Tidsskrifter

Publikasjoner

  • Kaasa, Janicke S. (2019). Hvordan bli en tidsskriftleser? Medieoppdragelse i 1700-tallets barnemagasiner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(4), s 21- 31
  • Kaasa, Janicke S. (2019). "Saavel fra fjerne Lande som fra vort eget Hjem". Importert materiale i Billed-Magazin for Børn, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Kapittel 12.  s 310 - 329
  • Kaasa, Janicke S. (2019). Travel and fiction, In Nandini Das & Tim Youngs (ed.),  The Cambridge History of Travel Writing.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107148185.  Chapter 30.  s 474 - 487 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Kaasa, Janicke S. (2019). Å gi sin daler med glede: Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770). Barnboken.  ISSN 0347-772X.  42, s 1- 18 . doi: 10.14811/clr.v42i0.407 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Kaasa, Janicke S. (2018). Anna Karenina i Arktis: Tekst og landskap i Aritha van Herks Places Far From Ellesmere. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  21(1), s 66- 77 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-01-05 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Kaasa, Janicke S. (2017). “A Country of Unanswered Questions”—Pierre Berton: The Mysterious North, In Eva Margareta Lambertsson Björk & Jutta Cornelia Eschenbach (ed.),  Travel and Intercultural Communication: Going North.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443879149.  Chapter Five.  s 79 - 96
  • Kaasa, Janicke S. (2012). Historiens supplement - Små ting og flerperspektivisme i Arundhati Roys Guden for små ting. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  31(4), s 56- 74

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. juni 2013 13:17 - Sist endret 30. sep. 2020 13:56