Christian Janss

Førsteamanuensis tyskspråklig litteratur
Bilde av Christian Janss
English version of this page
Telefon +47 22856871
Rom NT 1013
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesseområder

Tyskspråklig litteratur, lyrikk, litteratur og religion, Henrik Ibsen, modernisme, edisjonsfilologi

Undervisning

TYSK1300 Innføring i tysk litteratur fra 1945 til i dag
TYSK2300 Tysk litteratur 1900–1945
TYSK4332 Literatur und Mythos
TYSK4333 Literatur als Erinnerung
TYSK4302 Sjangerstudium
TYSK4304 Forfatterskapssutdium
TYSK4306 Epokestudium
TYSK4200 Tysk tekstkultur
TYSK4300 Praktisk oversettelse
TRANS4401/4402 Litterær oversettelsesteori
EXFAC-EURAM (2010–2014)

MA- og Ph.D.-veiledning i ulike perioder og forfatterskaper.

Verv

• Det tysk-norske studiesenteret i Kiel, styremedlem 2015–2020, nestleder 2015–2017
• Rådet for Senter for Ibsenstudier, UiO, rådsmedlem  2007–2015, rådsleder 2012–2015
• Edvard Munchs tekster, Munchmuseet, medlem av styringsgruppen 2007–2012
• Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek, styremedlem 2007–2021
• Nordisk nettverk for edisjonsfilologer, styremedlem 2002–2016
• Det norske språk- og litteraturselskap, styremedlem 2006–2008

Bakgrunn

• Cand. philol., Universitetet i Oslo med russisk mellomfag, allmenn litteraturvitenskap grunnfag og tysk hovedfag 1994
• Studier ved Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 1993
• Høyskolelektorvikar i russisk 1990–1991 og tysk 1994
• Russisktolk i Forsvaret 1988; frilans 1992–2007
• Visiting Scholar ved Johns Hopkins University, Baltimore 1996–1997
• Dr. art. i tysk litteratur, UiO 2001
• Filologisk leder ved utgaveprosjektet Henrik Ibsens skrifter 2002–2009
• Førsteamanuensis i tyskspråklig litteratur, UiO 2010–
• Utdanningsleder ILOS 2017–2020

Emneord: Tysk, Tyskspråklig litteratur, Poesi, Lyrikk, Litteratur og religion, Henrik Ibsen, Modernisme, Edisjonsfilologi
Publisert 4. juni 2010 16:10 - Sist endret 22. juni 2021 15:06