Johannes Due Enstad

Postdoktor - Slavisk/Øst-Europa
Bilde av Johannes Due Enstad
English version of this page
Telefon +47 22854497
Rom NT 1123
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Pb 1003 0315 OSLO

Faglige interesser

Som utdannet historiker med Russland som spesialfelt er jeg først og fremst interessert i sovjetisk og postsovjetisk historie. Mitt doktorgradsarbeid dreide seg om patriotisme, lojalitet og overlevelse blant befolkningen i en del av det tyskokkuperte Russland under annen verdenskrig. Dette arbeidet munnet ut i boka Soviet Russians under Nazi Occupation: Fragile Loyalties in World War II (Cambridge University Press, 2018).

Mitt nåværende postdoktorprosjekt fokuserer på den militante høyreekstremismens historie i det postsovjetiske Russland. Hvorfor slo en slik bevegelse rot i Russland? Hvordan og hvorfor utviklet den seg på 2000-tallet til å bli den voldeligste av sitt slag?

Jeg er også interessert i antisemittismens historie, og særlig dens voldelige manifestasjoner i dagens Europa.

Jeg blogger med ujevne mellomrom om disse og beslektede emner på The Restless Russianist.

Undervisning

Bakgrunn

Postdoktor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, 2016-

Gjesteforsker, Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo, 2016-

Forsker, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), 2015

Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2013-2015

Gjesteforsker, Harriman Institute, Columbia University, 2012

Doktorgradsstipendiat, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, 2010-2013

Praktikant, Den kgl. norske ambassade i Kyiv, 2009-2010

Priser/nominasjoner

FFIs publikasjonspris, 2013

Nominert av Nordisk østforum for årets tidsskriftsartikkel, 2011

Emneord: Russland, Sovjetunionen, moderne historie, høyreekstremisme, terrorisme

Publikasjoner

 • Bækken, Håvard & Enstad, Johannes Due (2020). Identity under Siege: Selective Securitization of History in Putin’s Russia. Slavonic and East European Review.  ISSN 0037-6795.  98(2), s 321- 344 Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2018). Right-Wing Terrorism and Violence in Putin’s Russia. Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  12(6), s 123- 135 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2016). Prayers and patriotism in Nazi-Occupied Russia: The Pskov Orthodox Mission and religious revival, 1941-1944. Slavonic and East European Review.  ISSN 0037-6795.  94(3), s 468- 496 . doi: 10.5699/slaveasteurorev2.94.3.0468 Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2015). "Glory to Breivik!": the Russian Far Right and the 2011 Norway Attacks. Terrorism and Political Violence.  ISSN 0954-6553. . doi: 10.1080/09546553.2015.1008629
 • Enstad, Johannes Due (2011). Putinistisk historiepolitikk : oppussing av fortiden i Putins Russland. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  25(4), s 321- 344
 • Enstad, Johannes Due (2010). De arabiske jødenes eksodus: Bakgrunn og årsaker. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  8(2), s 120- 131
 • Enstad, Johannes Due (2010). Historiografisk forsoning? Beleiringen av Leningrad i sovjetisk og russisk historieskrivning. Etter Lemkin: Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold.  ISSN 1891-084X.  2(3), s 54- 63
 • Enstad, Johannes Due (2008). Israel and the Exodus of the Jews of Arab Countries. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 28- 34
 • Enstad, Johannes Due (2006). Willing Executioners? The participation of 'ordinary men' in the destruction of the European Jews. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 69- 72

Se alle arbeider i Cristin

 • Enstad, Johannes Due (2018). Soviet Russians under Nazi Occupation: Fragile Loyalties in World War II. Cambridge University Press.  ISBN 9781108421263.  272 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Enstad, Johannes Due (2019). Russland som trusselaktør.
 • Enstad, Johannes Due (2018, 01. august). – Jødetesten er irrelevant på muslimer.  Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Bookish National Socialists. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2018). Breivik, tolerance, and the West’s decline: a Russian view. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2018, 06. februar). Dagsrevyen / Russisk kobling til skandinaviske nynazister. [TV].  NRK.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Dancing for the white race in St. Petersburg. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2018, 07. februar). Ekstreme Russland. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Enstad, Johannes Due (2018, 15. februar). Er det en klar kobling mellom den nordiske motstandbevegelsen og russiske myndigheder?. [Internett].  Alltinget (Podcast).
 • Enstad, Johannes Due (2018). Fragile Loyalties: Soviet Russians between Hitler and Stalin.
 • Enstad, Johannes Due (2018, 13. mai). Jødehadet har mange ansigter.  Midtjyllands avis.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Neo-Nazis behind the Iron Curtain. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2018, 06. februar). Norske eksperter: Klar kobling mellom Russland og Den nordiske motstandsbevegelsen. [Internett].  NRK.no.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Russian volunteers in Ukraine and defensive mobilization. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2018, 11. mai). Russland forbyr Stalin-film. [Internett].  Journalen.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Russland som internasjonal trusselaktør.
 • Enstad, Johannes Due (2018). Short note on the 100th anniversary of Russia’s Constituent Assembly. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2018). Stolt og sårbar kjempe: Hvordan bør vi forstå Russlands stormaktsambisjoner?.
 • Enstad, Johannes Due (2018). The strange decline of antisemitism in Russia. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2018). Voldelig høyreekstremisme i Russland.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 10. januar). - Mindre interesse for Breivik blant høyreekstreme. [Internett].  NRK.no.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Antisemitic Violence in Europe, 2005-2015. Exposure and Perpetrators in France, UK, Germany, Sweden, Denmark and Russia. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2017, 01. juli). Antisemittisk vold i Europa er stabilt høy.  Dagen.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 30. juni). Avdekker ‘betent sannhet’ om vold mot jøder.  Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 03. november). Fører politisk krig med desinformasjon.  Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 30. juni). I hovedsak muslimer bak vold mot jøder.  Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Leningrad-beleiringen.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 07. november). NRK Dagsnytt. 100 år siden 1917-revolusjonen. [Radio].  NRK.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 07. juli). Nuancer av had.  Weekendavisen.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 08. mars). Propagandaposøren.  VG.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 30. juni). Religion bidrar til jødehat.  Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Violence antisémite en Europe 2005-2015.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Voldelig høyreekstremisme i Vest-Europa og Russland.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Østfronten. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Bækken, Håvard & Enstad, Johannes Due (2016). Military Patriotism: An Emerging State Ideology in Putin's Russia.
 • Enstad, Johannes Due (2016, 12. mars). Dyrkes i Russland.  Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Hitlers russiske gjenferd: Militant høyreekstremisme i det postsovjetiske Russland. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2016, 10. juli). Høyreekstremist forbereder fotball-VM. [Internett].  NRK.no.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Lenge leve Stalin! Arven etter Stalin i Putins Russland.
 • Enstad, Johannes Due (2016, 07. oktober). NRK Dagsnytt. Intervju om russisk høyreektremisme. [Radio].  NRK.
 • Enstad, Johannes Due (2016, 14. juni). Rasisme og nynazisme brer om seg på russiske fotballtribuner.  Aftenposten.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Ukrainakrisens anatomi: erfaringer og lærdommer.
 • Enstad, Johannes Due (2015). Beorn, Waitman Wade. Marching into Darkness. The Wehrmacht and the Holocaust in Belarus (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2014. Slavonic and East European Review.  ISSN 0037-6795.  93(3), s 580- 582 . doi: 10.5699/slaveasteurorev2.93.3.0580
 • Enstad, Johannes Due (2015). Laurie R. Cohen, Smolensk under the Nazis: Everyday Life in Occupied Russia (Rochester: University of Rochester Press, 2013). Slavonic and East European Review.  ISSN 0037-6795.  93(2), s 389- 391
 • Enstad, Johannes Due (2015). The Russian Far Right and the War in Ukraine.
 • Enstad, Johannes Due & Ravndal, Jakob Aasland (2015). Hvorfor er det så mye mer høyreekstrem vold i Sverige?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Enstad, Johannes Due (2014). ‘Glory to Breivik!’: the Russian Reception of the 22/7 Norway Attacks.
 • Enstad, Johannes Due (2014). I skvis mellom Hitler og Stalin. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Enstad, Johannes Due (2013). Hitlers russiske gjenferd. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Enstad, Johannes Due (2013, 19. juli). Høyreekstremisme i Russland. [Radio].  NRK (Dagsnytt 18).
 • Enstad, Johannes Due (2013). Nikita Lomagin (ed.), Bitva za Leningrad. Diskussionnye problemy, St. Petersburg: Evropeiskii Dom, 2009. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.  ISSN 0021-4019.  (1), s 29- 30
 • Enstad, Johannes Due (2013). Soviet Citizens under German Occupation: Life, Death, and Power in Northwest Russia, 1941-1944.
 • Enstad, Johannes Due (2013). Sovjetborgere under tysk okkupasjon: liv, død og makt i Nordvest-Russland, 1941-1944.
 • Enstad, Johannes Due (2013). The Changing Face of Right-Wing Extremist Violence in Russia: The Case of Maksim ‘Tesak’ Martsinkevich.
 • Enstad, Johannes Due (2013). The Putinist Policy of History: in Search of “Historical Optimism”.
 • Enstad, Johannes Due (2013, 23. juli). -Viktig vitnesbyrd.  Aftenposten.
 • Enstad, Johannes Due & Ravndal, Jacob Aasland (2013). Trender i europeisk høyreterror. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Enstad, Johannes Due (2012). A Political Mission? The "Pskov Orthodox Mission" and the Power of Anti-Soviet Patriotism in the German-Occupied Leningrad Oblast, 1941-1944.
 • Enstad, Johannes Due (2012). Historiens etterdønninger (bokessay). Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  18(4), s 22- 29
 • Enstad, Johannes Due (2012). Mektig myte, nødvendig myte: Beleiringen av Leningrad i sovjetisk og postsovjetisk historiografi. Fortid.  ISSN 1504-1913.  9(2), s 57- 60
 • Enstad, Johannes Due (2011). Dødsleiren Leningrad. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Historiens historie (Omtale av Leidulf Melve: Historie. Historieskriving frå antikken til i dag (Dreyers forlag, 2010)). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Konspiranoia om 22. juli og Israel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Putinist Politics of History: ‘Patriotic upbringing’ and the instrumentalization of history in Putin’s Russia.
 • Enstad, Johannes Due (2010). Å skjønnmale et folkemord: Beleiringen av Leningrad, russisk historieskrivning og norske frontkjempere.
 • Enstad, Johannes Due (2009). Klaus-Michael Mallmann and Martin Cüppers, Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die Araber und Palästina (Darmstadt: WGB 2006). Journal of Contemporary History.  ISSN 0022-0094.  44(1), s 166- 167
 • Enstad, Johannes Due (2009). Mellom triumf og tragedie : beleiringen av Leningrad (1941-1944) i sovjetisk og postsovjetisk historiografisk tradisjon.
 • Enstad, Johannes Due (2009). Putinistisk historiepolitikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Enstad, Johannes Due (2008). Arvid Bryne: Vi sloss for Norge (Oslo: Cappelen 2007). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 70- 71
 • Enstad, Johannes Due (2008). Benny Morris: 1948. The First Arab-Israeli War (Yale University Press 2008). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 70- 72
 • Enstad, Johannes Due (2008). Bjørn Westlie: Fars krig (Oslo: Aschehoug 2008). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 61- 62
 • Enstad, Johannes Due (2008). Norman Finkelstein: Til Israels forsvar? Om historieforfalskning og misbruk av antisemittismebegrepet (Oslo: LSP forlag 2007). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 63- 64
 • Enstad, Johannes Due (2007). Ilan Pappe: The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld 2006). Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(3), s 529- 533
 • Enstad, Johannes Due (2007). Marianne Neerland Soleim: Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945 – antall, organisering og repatriering (Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø 2004). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 84- 85
 • Enstad, Johannes Due (2007). Nye okkupasjonshistorier. Nationen.  ISSN 0805-3782.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2016 11:40 - Sist endret 16. feb. 2020 08:19