Knut Andreas Grimstad

Professor
Bilde av Knut Andreas Grimstad
English version of this page
Telefon +47 22856794
Mobiltelefon +47 48126303
Rom NT 1107
Treffetider Etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus Niels Henrik Abels vei 36 0851 OSLO
Postadresse ILOS Pb. 1003 Blindern 0315 Oslo

Forskning

 • Polen og nasjonal identitetsdiskurs etter 1989
 • Polsk-jødiske kulturelle relasjoner
 • Språk og litteratur i dagens Polen
 • Polsk samtidsdramatikk
 • Russisk litteratur og kultur
 • Litterære oversettelsesstudier

Bakgrunn

 • 2020-21: Professor II i russisk litteratur og kultur, Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsø
 • 2014: Professor i polsk, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
 • 2005-14: Førsteamanuensis i polsk, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
 • 2002: Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (vikariat)
 • 2001-04: postdoktor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Prosjekt: Imagining the West. Perceptions of the Western Other in Modern and Contemporary Eastern Europe and Turkey
 • 2001: Dr.art., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Spesialisering: allmenn litteraturvitenskap
 • 1993-94: BA, MA School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London. Spesialisering: polsk og russisk, litteratur
 • 1988: Magisterdiplom, Det jagiellonske universitet, Kraków. Spesialisering: polsk språk og litteratur
Emneord: Polsk, Polsk litteratur, Polsk kultur, Russisk kultur, Russisk litteratur, Sentral-Europa, Identitet og kultur, Litteraturvitenskap, Litterære oversettelsestudier, Media
Publisert 4. juni 2010 14:44 - Sist endret 10. aug. 2021 12:00