Kristina Tanaskovic

Bilde av Kristina Tanaskovic
English version of this page
Telefon +47 22856885
Rom NT 1133
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Kognitiv lingvistikk
  • Diskursanalyse
  • Metaforbruk

Bakgrunn

  • Sydslavisk filologi (Bosnisk/kroatisk/serbisk språkvitenskap)
  • Tysk lingvistikk

Ph.d.-prosjekt

Metaforbruk i politikk

Prosjektet handler om metaforbruk og metaforanalyse i politisk diskurs i serbiske og kroatiske media tekster. Målet er å finne likheter og forskjeller mellom de metaforiske modeller i de to forskjellige landene.

Om prosjektet

Prosjektet "Metaforiske modeller i politikk: kontrastiv analyse av serbiske og kroatiske offentlige diskurser" skal analysere metaforer som dukker opp i politisk diskurs sett i sammenheng med at Serbia og Kroatia har fått kandidatstatus til EU. Dette innebærer å bruke et korpus som består av to deler: serbiske og kroatiske mediatekster.

Mål

Hovedmålet for dette prosjektet er å finne metaforer som er felles for de to landene; Hvilke metaforer er mest representert og hvilke er marginale? Dukker metaforer som: «Europa som hus», «Europa som bygning» eller «Europa som toget» opp i begge diskursene? Finnes oversatte metaforer i dette korpuset?

Undersøkelsen skal bidra til forståelse av politisk diskurs i det enkelte land og kan også vise underliggende holdninger og oppfatninger som ikke umiddelbart er synlige på overflaten. Resultatene kan i tillegg bidra til forståelse av hva som er generelle og kollektive trender i de politiske diskursene.

Emneord: Bosnisk/kroatisk/serbisk, Metaforer, Diskursanalyse, Kognitiv lingvistikk, Sentral-Europa og Balkan

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 10. sep. 2014 13:17 - Sist endret 23. nov. 2017 16:16

Prosjekter