Laila Berg

English version of this page
Telefon +47 22856825
Rom NT 733
Treffetider På feltarbeid
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

  • Nasjonal identitet 
  • Nasjonalisme
  • Den nordiske modellen 
  • Skottland 
  • Storbritannia
  • Norden

Ph.d.-prosjekt

Mitt prosjekt undersøker populære forestillinger og oppfatninger av Norden i Skottland. De siste årene har Norden fått en fremtredende rolle i skotsk politikk. Jeg ønsker å undersøke hvilken effekt referanser til Norden har på vanlige borgeres syn på Norden og sin egen nasjonal identitet.  

Bakgrunn

Master i sosialantropologi

Emneord: Skottland, Storbritannia, Den nordiske modellen, Nasjonalisme og nasjonal identitet
Publisert 31. mars 2017 11:43 - Sist endret 26. nov. 2020 14:44