Mónika Dánél

Bilde av Mónika Dánél
English version of this page
Telefon +47 22857022
Mobiltelefon +36202565582
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo

For mer informasjon, se min engelske side.

 

Publikasjoner

 • Dánél, Mónika (2018). Vándorhegyek – politikai határok, mediális transzformációk, szimbolikus kisajátítások [Migrant Mountains – Political Borders, Medial Transformations, Symbolic Appropriations. Szabolcs KissPál: Amorous Geography (2012–2016)]. Korunk.  ISSN 1222-8338.  29(9), s 14- 22 Vis sammendrag
 • Dánél, Mónika (2017). Multiple Revolutions. Remediating and Re-enacting the Romanian Events of 1989. Acta Universitatis Sapientiae Film and Media Studies.  ISSN 2065-5924.  (14), s 95- 130 . doi: 10.1515/ausfm-2017-0005
 • Dánél, Mónika (2016). 1989/Románia: újrajátszás, archívum, történelmi esemény [“1989/Romania: Re-enacting, Archive, Historical Event”]. Híd.  ISSN 0350-9079.  LXXX(5), s 5- 30
 • Dánél, Mónika (2016). Atmospheric Adaptation as Cultural Translation. (Ádám Bodor – Gábor Ferenczi: The Possibilities of Making Friends, 2007).. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature..  ISSN 2498-8901.  1(2), s 6- 23 Vis sammendrag
 • Dánél, Mónika (2016). Széthangzó forradalom: Az 1989-es romániai történések újrajátszásai, remedializációi [“Multiple Revolutions. Remediating and Re-enacting the Romanian Events of 1989.”]. Metropolis Filmelméleti és Filmtörténeti Folyóirat.  ISSN 1416-8154.  20(2), s 24- 46
 • Dánél, Mónika (2015). A képek helye. Vizualitás és a szöveg filológiája a Fekete kolostorban [“The Place of Images. Visuality and the Philology of the Text in Aladár Kuncz’s Black Monastery”]. Filológiai Közlöny.  ISSN 0015-1785.  LXI(2), s 231- 248
 • Dánél, Mónika (2015). A megjelenítés gesztusai, (belső) képek valósága Hajdu Szabolcs filmjeiben“ [The Gestures of Representation, the Reality of (Mental) Images in Szabolcs Hajdu’s Films”]. Prizma Filmművészeti Folyóirat.  ISSN 2060-9051.  6(2), s 42- 49
 • Dánél, Mónika (2015). “Inf(l)ection of the Medium: Sándor Kardos’s Films in Between Eye and Hand.”. Alphaville: Journal of Film and Screen Media.  ISSN 2009-4078.  (9) Vis sammendrag
 • Dánél, Mónika (2012). Kihordó természet, kultúra, nők – belső gyarmatok. Kortárs magyar filmek posztkoloniális olvasatai [“Surrogate Nature, Culture, Women – Inner Colonies. Postcolonial Readings of Contemporary Hungarian Films”], I: Mónika Dánél; Péter Fodor & Péter L. Varga (red.),  Esemény–trauma–nyilvánosság [Event–Trauma–Publicity].  Ráció Kiadó.  ISBN 9786155047374.  Chapter: 5.  s 112 - 133
 • Dánél, Mónika (2012). Magunk módján – A személyes történelem remedializációja, avagy a közvilágítás felkapcsol(ód)ásának kétféle technikája: (Corneliu Porumboiu: 12:08 East of Bucharest – 2006)[“On Our Own Way – Remedialization of Personal History or the Two Techniques for Turning on the Public Lighting”]. Prizma Filmművészeti Folyóirat.  ISSN 2060-9051.  3(8), s 56- 63
 • Dánél, Mónika (2012). Surrogate Nature, Culture, Women – Inner Colonies. Postcolonial Readings of Contemporary Hungarian Films. Acta Universitatis Sapientiae Film and Media Studies.  ISSN 2065-5924.  5, s 107- 128 Vis sammendrag
 • Dánél, Mónika (2012). Érzékek természete, közvetített természet a Sinistra körzetben. Haptikus befogadás – szagok nyomába [“The Nature of the Senses, Mediated Nature in Ádám Bodor's Sinistra District – Haptic Reception, On the Track of Scents”]. Híd.  ISSN 0350-9079.  76(3), s 45- 53
 • Dánél, Mónika (2010). Kultúraköziség mint az irodalomtörténet provokációja. Decentralizáció, dehierarchizáció, nomadológia [“Cultural In-Betweenness as Provocation of Literary History. Decentralization, De-hierarchization and Nomadology"] Decentralization, Dehierarchization, Nomadology”, I: Éva Bányai (red.),  Kultúrák határán I. [On the Boundary of Cultures I.].  Romániai Hungarológiai Társaság.  ISBN 9789738882560.  Chapter: 16.  s 169 - 175
 • Dánél, Mónika (2009). Az irónia temporalitása [“The Temporality of Irony”], I: Éva Bányai (red.),  Humor, irónia, paródia a kelet-közép-európai irodalmakban ["Humour, Irony, Parody in Central-Eastern European Literatures"].  Romániai Hungarológiai Társaság.  ISBN 9789738882553.  Chapter: 1.  s 7 - 33
 • Dánél, Mónika (2009). Differenza e solidarietà. Culture marginali – voci femminili (Éva Berniczky, Ildikó Lovas, Anikó N. Tóth). STUDI FINNO-UGRICI: ANNALI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI.  ISSN 1826-753X.  12, s 29- 52
 • Dánél, Mónika (2005). Nyelvek és kulturális kódok között. (Kísérlet a magyar neoavantgárd történeti kontextualizációjára) [“Between Languages and Cultural Codes. Towards a Contextualization of the Hungarian NeoAvant-Garde”]. Alföld.  ISSN 0401-3174.  52(6), s 77- 92
 • Dánél, Mónika (2004). Zwischen den Sprachen. Versuch einer historischer Kontextualisierung der ungarischen Neoavantgarde, I: Ernő Kulcsár Szabó; Csongor Lőrincz & Gábor Tamás Molnár (red.),  Spielarten der Sprache. Transgressionen des Medialen in der Literatur.  Osiris Verlag.  ISBN 9633896924.  Chapter: 16.  s 369 - 391
 • Dánél, Mónika (2016). Nyelv-karnevál. Magyar neoavantgárd alkotások poétikája [Language-Carnival: The Poetics of Hungarian Neo-Avant-Garde Artworks]. Kijárat Kiadó.  ISBN 9786155160578.  248 s.
 • Dánél, Mónika (2013). Áttetsző keretek: Az olvasás intimitása [Transparent Frames. The Intimacy of Reading]. Korunk–Komp-Press.  ISBN 9789731960579.  356 s.
 • Dánél, Mónika; Fodor, Péter & L. Varga, Péter (red.) (2012). Esemény–trauma–nyilvánosság [Event–Trauma–Publicity]. Ráció Kiadó.  ISBN 9786155047374.  400 s.
Publisert 23. okt. 2018 15:20 - Sist endret 19. des. 2018 20:25