Nora Dörnbrack

Stipendiat - Britisk-amerikansk
Bilde av Nora Dörnbrack
English version of this page
Telefon +47 22858618
Rom 623
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Historisk sosiolingvistikk, flerspråklighet, språkkontakt, engelsk, norsk og andre germanske språk.

Bakgrunn

Jeg er stipendiat i engelsk historisk lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo. Jeg har en to-fags bachelor i nordisk og engelsk fra Universität Greifswald, Tyskland, og en master i nordisk språk fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). I masteroppgaven min gransket jeg de flerspråklige praksisene til den slesvigske innvandreren Herman Hoë og familien hans i Trondheim på 1700- og 1800-tallet.

Jeg er også representant for midlertidig ansatte i instituttstyret ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

PhD prosjekt

I PhD prosjektet mitt, Writing Language Herstory from Below: British Women's Multilingual Resources in Nineteenth-Century America, gransker jeg flerspråklige praksiser i skrift av britiske kvinner som utvandret til Nord-Amerika på 1800-tallet. Som en del av en språkhistorieskriving nedenfra, ønsker jeg å utvide vår forståelse av historisk språkbruk ved å fokusere på kvinners skriftspråklige praksiser. Materialet til denne undersøkelsen består av kvinners private tekster, dvs. brev, dagbøker, memoarer og notatbøker, og den varierer i omfang fra et par år til flere tiår. En kvalitativ tilnærming setter meg i stand til å spore språkpraksiser over tid og til å ta hensyn til intra-individuell variasjon.

Undervisning

Fra høstsemesteret 2019 til vårsemesteret 2020 har jeg undervist i følgende emner ved NTNU:

Tidligere stillinger

  • 2019–2020: Vitenskapelig assistent, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Emneord: Historisk sosiolingvistikk, Flerspråklighet, Språkkontakt, Engelsk språk
Publisert 17. aug. 2020 09:49 - Sist endret 9. feb. 2021 14:47