Paul Sbertoli-Nielsen

Stipendiat - Ibero-romansk
Bilde av Paul Sbertoli-Nielsen
English version of this page
Telefon +47 22855229
Mobiltelefon 97746340
Rom NT 1030
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Generelt sett er jeg interessert i hvordan snakk-i-samhandling bidrar til å bygge eller bryte ned mellommenneskelige relasjoner, og hvordan slike dynamikker kan påvirkes av deltakeres ulike språklige og kulturelle bakgrunner. I doktorgradsprosjektet mitt sammenligner jeg hvordan bilabiale og polare partikler brukes i hverdagslige samtaler på europeisk spansk og norsk (bokmål). Jeg er særlig nysgjerrig på hvordan disse partiklene kan brukes i observerbar eller antydet uenighet, og hvilket etterspill de eventuelt da får i påfølgende samtaleturer. Prosjektet mitt berører forholdet mellom prosodi, interaksjonell semantikk og krysskulturell pragmatikk. Det kan gi innsikt som er verdifull for didaktikk i begge språk, og være av generell interesse for alle som søker å overkomme kommunikative utfordringer i tverrkulturelle relasjoner.

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i Europeiske språk fra ILOS med fordypning i spansk språk og engelskemner innen korpuslingvistikk og relevansteori, samt SPR4110 Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet. Som del av bachelorfordypningen min i spansk var jeg på Erasmus-utveksling til Universitetet i Valencia, hvor jeg var så heldig å få følge uforglemmelige forelesninger med Antonio Briz og Val.Es.Co.-gruppen for forskning på dagligdags spansk. Fra tidligere har jeg en bachelorgrad i filosofi fra UiO, med fordypning i erkjennelsesteori og språkfilosofi.

Etter fullført Praktisk-pedagogisk utdanning ved UiO, jobbet jeg som lærer på en videregående skole i fire år og underviste i spansk nivå II og programfaget 'Kommunikasjon og kultur 1–3'. Jeg opplevde det som svært meningsfullt å bruke mange sider av meg selv og fagbakgrunnen min til nytte for elevenes identitetsarbeid og utforsking av det kulturelle komplekset de er del av. Som doktorgradsstipendiat kjenner jeg allerede et savn etter å formidle, og ser frem til å senere få muligheten til å undervise på universitetsnivå.
 
Fra 2009 til 2016 jobbet jeg som studiekonsulent ved UiO, primært for romanske studier. Som del av stillingen veiledet jeg studenter, holdt informasjonsmøter, administrerte og utviklet nettsider, timeplaner, emneopptak og studieretninger, og var administrativ støtte for fagseksjonen i både drift og større reformer.

Emneord: sammenlignende samtaleanalyse, interaksjonell lingvistikk, krysskulturell pragmatikk, spansk, norsk, responspartikler

Publikasjoner

  • Nielsen, Pål Sbertoli (2022). Calmly dodge or emphatically negate?
  • Nielsen, Pål Sbertoli (2022). Dodging disagreement? Mhm and mm in Peninsular Spanish and Urban East Norwegian.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2021 10:21 - Sist endret 24. juli 2022 12:14