Pål Sbertoli Nielsen

Stipendiat - Ibero-romansk
Bilde av Pål Sbertoli Nielsen
English version of this page
Telefon +47 22855229
Mobiltelefon 97746340
Rom NT 1030
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Generelt sett er jeg interessert i hvordan språkbruk bidrar til å bygge eller bryte ned mellommenneskelige forhold, og hvordan slike dynamikker påvirkes av deltakeres ulike språklige og kulturelle bakgrunner. I doktorgradsprosjektet mitt vil jeg analysere hverdagslige samtaler på spansk og norsk, og sammenligne bruken av visse tilbakemeldingssignaler (responspartikler, lyttelyd). Både masteroppgaven min og tidligere forskning antyder at det kan være betydelige forskjeller i hvilke typer som foretrekkes og i hvordan de fortolkes, på tvers av disse språkene men også langs sosiopragmatiske variabler. Prosjektet kan berøre forholdet mellom prosodi, semantikk og (tverrkulturell) pragmatikk, gi innsikt som er relevant for didaktikk i begge språk, og være av generell interesse for alle som vil overkomme kommunikative utfordringer i tverrkulturelle relasjoner.

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i Europeiske språk fra ILOS med fordypning i spansk språk og engelskemner innen korpuslingvistikk og relevansteori, samt SPR4110 Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet. Som del av bachelorfordypningen min i spansk var jeg på Erasmus-utveksling til Universitetet i Valencia, Spania, hvor jeg var så heldig å få følge uforglemmelige forelesninger med Antonio Briz og Valesco-gruppen for dagligdags spansk. Fra tidligere har jeg en bachelorgrad fra HF med fordypning i filosofi.

Etter fullført Praktisk-pedagogisk utdanning ved UiO, jobbet jeg som lærer på en videregående skole i fire år og underviste i spansk nivå II og programfaget 'Kommunikasjon og kultur 1–3'. Jeg opplevde det som svært meningsfullt å bruke mange sider av meg selv og fagbakgrunnen min til nytte for elevenes identitetsarbeid og utforsking av det kulturelle komplekset de er del av. Som doktorgradsstipendiat kjenner jeg allerede et visst savn etter å formidle, og ser frem til å senere få muligheten til å undervise på universitetsnivå.
 
Fra 2009 til 2016 jobbet jeg studieadministrativt ved UiO, først ved Det odontologiske fakultet og deretter ved ILOS. Fra 2012 var jeg studiekonsulent for spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier, der jeg veiledet studenter, holdt informasjonsmøter, administrerte nettsider, timeplaner, emneopptak og studieretninger, og var administrativ støtte for fagseksjonen i både drift og større reformer.

Samarbeid

Så langt i doktorgradsperioden deltar jeg først og fremst i forskningsgruppen for samtaleanalyse og interaksjonell lingvistikk ved ILN, som arrangerer datasesjoner omtrent annenhver uke. Jeg ser imidlertid frem til å plukke opp tråden fra master-oppgaven min når det gjelder samarbeid med Valesco-gruppen ved Universitetet i Valencia, med Tekstlaboratoriet ved ILN, UiO, og med professor Annette Myre Jørgensen ved Høgskolen i Østfold. I en nordisk kontekst vil jeg søke kontakt med fagmiljøet for spanskspråklig sosiokulturell pragmatikk ved Universitetet i Stockholm og Universitetet i Aarhus.
 

Emneord: tverrkulturell pragmatikk, samtaleanalyse, tilbakemeldingssignaler, responspartikler
Publisert 21. sep. 2021 10:21 - Sist endret 7. des. 2021 11:24