Roar Lishaugen

Førsteamanuensis - Sentral-Europa og Balkan-studier
Bilde av Roar Lishaugen
English version of this page
Telefon +47 22845883
Mobiltelefon 94813443
Rom NT 1112
Brukernavn
Besøksadresse Niels Trechows hus 11. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Tsjekkisk språk, litteratur og kultur. Sentral-Europa. Bokhistorie og lesehistorie. Kulturhistorie. Praha-skolen. 

Forskning

Forskningsinteressene mine kretser rundt tsjekkisk litteratur og kultur, sentral-europeisk kulturhistorie og bok- og lesehistorie. Jeg deltar i prosjektet READ-IT (2018-2020), som har som mål å bygge et søkeredskap til å identifisere og kontekstualisere leseerfaringer i digitalisert materiale (1700- til 2000-tallet) og legge grunnen for en europeisk leseerfaringsdatabase.

Til dels sammen med Jiřina Šmejkalová ved Karlsuniversitetet i Praha har jeg arbeidet med ulike problemstillinger innenfor bok- og lesekulturen i Sentral-Europa under kommunismen – i det senere med en særlig interesse for papir som strategisk råvare og politisk redskap. 

Utover dette har jeg publisert artikler om tsjekkisk litteratur omkring forrige århundreskifte, om litteratur og queer theory, om tsjekkisk homoerotisk litteratur i mellomkrigstiden og om litteratur og resepsjonsteori, særlig Praha-skolens perspektiv.

 
Undervisning

Jeg underviser i tsjekkisk-emnene på bachelornivå (TSJ1001, TSJ1002, TSJ1102, TSJ2000) og masternivå (TSJ4121 og TSJ4091), de tsjekkiske delene av fellesemner om Polen, Tsjekkia og Balkan (SEU1300 og SEU2504) og i deler av masteremnene SLAV4101SLAV4102 og SLAV4000.

 
Bakgrunn

Jeg har doktorgraden i slaviske språk fra Göteborgs universitet (2009) med en avhandling om tsjekkisk litteratur. I årene 2011-2015 var jeg postdoktor ved ILOS med prosjektet Centrally Controlled Reading - Czech and Polish Reading Culture behind the Iron Curtain 1950-1980.

Tidligere har jeg undervist i tsjekkisk ved Göteborgs universitet (2004-2011) og i tsjekkisk litteratur på Karlsuniversitetet i Praha (2009-2010) og på universitetet i Hradec Králové, Tsjekkia (2015-2019).

Emneord: Tsjekkisk, Tsjekkia, Sentral-Europa, Lesehistorie, Bokhistorie, Kulturhistorie, Litteratur, Litteraturvitenskap
Publisert 1. sep. 2011 14:46 - Sist endret 30. okt. 2019 15:40