Sabina Nedelius

Stipendiat - Britisk-amerikansk
Bilde av Sabina Nedelius
English version of this page
Telefon +47 22856924
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Mitt doktorandprojekt, med titeln ‘Changed perspectives: On modernised punctuation in Middle English texts’, är fokuserat på de möjliga effekterna som moderniserad interpunktion kan ha haft på vår förståelse av medelengelsk syntax och semantik. Projektet består av en jämförelsestudie av medelengelska manuskript och deras senare utgåvor, en studie som görs med förhoppningen om att kunna avgöra huruvida moderniserad interpunktion kan ha lett läsaren till att generera andra syntaktiska strukturer och semantiska slutsatser än de som genereras när man läser originaldokumentet. Studien ämnar att bidra med ytterligare insikt i de möjliga för- och nackdelarna som moderniserad interpunktion i medelengelska texter kan innebära.

Bakgrunn

Jag har en mastersexamen i English language från the University of Edinburgh, där jag framförallt fokuserade på historisk lingvistik. Jag studerade också morfologi, semantik och pragmatik. Mina främsta intressen är engelsk historisk lingvistik, Middle English, ortografi och morfologi, men jag är också intresserad av historiska dialekter, runologi och Proto-Germanska.

 

Emneord: Engelsk, Engelsk språk, Middelengelsk, historisk lingvistikk
Publisert 7. sep. 2018 14:20 - Sist endret 25. sep. 2019 15:20

Forskergrupper

  • English Historical Linguistics