Sabina Nedelius

Stipendiat - Britisk-amerikansk
Bilde av Sabina Nedelius
English version of this page
Telefon +47 22856924
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Min doktorsavhandling, med titeln «Changed perspectives: On modernised punctuation in Middle English texts», fokuserar på graden av pålitlighet i utgåvor med moderniserad interpunktion in lingvistisk forskning. I studien genomför jag en jämförelsestudie av tio medelengelska manuskript coh två av deras senare utgåvor. Jag jämför användningen av interpunktion i texterna och ämnar att avgöra till vilken grad utgåvorna följer manuskriptens användning av interpunktion. Studien detaljerar korrespondens mellan manuskripten och utgåvorna, undersöker borttagna och tillagda interpunktionstecken, och moderniseringen av historiska tecken i utgåvorna. Vidare studerar jag hururvida tillagda meningsavslutande interpunktionstecken, i.e. punkt, frågetecknet och utropstecknet, stöds av textmarkörer (exemeplvis kapitalisering, färgmarkering, etc.) i manuskriptet.

Projektet ämnar att ge insikt i till vilken grad utgåvorna följer sitt manuskript med sin interpunktion, och ämnar att slutligen ge insikt i huruvida utgåvor med moderniserad interpunktion kan anses som användbara i studien av medelengelska eller om användningen av sådana utgåvor riskerar att leda forskaren till potentiellt inkorrekta slutsatser om språkets uppbyggnad.

Bakgrunn

Jag har en kandidatexamen i Engelska, lingvistisk inriktning, från Göteborgs Universitet, och en masterexamen i English language från the University of Edinburgh. Under min tidigare utbildning har jag primärt fokuserat på historisk lingvistik, men har också studerat generell lingvistik, morfologi, semantik och pragmatik.

Mina akademiska intreseen är Engelsk historisk lingvistik, medelengelska, ortografi, och morfologi, men jag är också intresseard av historiska dialekter, runologi, och Proto-Germanska. Jag har också ett intresse för Digital Humaniora, inom vilket jag är speciellt intresserad av problemen som stavningsvariation och icke-standardiserad interpunktion skapar för nuvarande NLP verktyg. För insyn i dessa problemen har jag blivit bekant med att skriva kod i Python, samt HTML, XML, och CSS.

Jag driver för närvarande bloggen The Historical Linguist Channel och har varit en del av det teamet sedan bloggen startades under 2017. Bloggen riktar sig mot lekmän snarare än lingvister, och erbjuder relativt korta och lätt-begripliga förklaringar och diskussioner om historisk lingvistik. Bloggen är för tillfället på paus medan jag avslutar min doktorsexamen.

Emneord: Engelsk, Engelsk språk, Middelengelsk, historisk lingvistikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. sep. 2018 14:20 - Sist endret 6. juni 2021 15:52

Forskergrupper

  • English Historical Linguistics