Tina Skouen

Professor i engelskspråklig/britisk litteratur
Bilde av Tina Skouen
English version of this page
Mobiltelefon +4797617639
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows Hus 6 etg
Postadresse Universitetet i Oslo

Siste utgivelser

"Margaret Cavendish's Melancholy Identity" (med Henriette Kolle), i World-Making Renaissance Women, red. P. Hammons and B. Siegfried (Cambridge University Press, 2021) 10.1017/9781108923385.018LES ÅPEN POST-PRINT VERSJON

"Brian Cox and the New Enlightenment" (i Notes and Records: The Royal Society Journal of the History of Science, 12 juni 2019, https://doi.org/10.1098/rsnr.2019.0002) LES ÅPEN POST-PRINT-VERSJON

The Value of Time in Early Modern English Literature (Routledge, 2018; paperback 2019)

Sist anmeldt i Modern Philology ; Renaissance Quarterly, Renaissance StudiesThe Year's Work in English Studies 99:1, 2020 (Oxford UP)

Intervju ; Routledge-hjemmeside

Undervisning

ENG4429 – Life Writing in English - University of Oslo (uio.no)

ENG4341 – English Renaissance Literature - University of Oslo (uio.no)

ENG2301 – English Renaissance Literature - University of Oslo (uio.no)

ENG4344 – The Romantic Period - University of Oslo (uio.no)

ENG2304 – The Romantic Period - University of Oslo (uio.no)

ENG1303 – British Literature - University of Oslo (uio.no)

Forskningsprofil

Se engelsk nettside

 

 

Emneord: Engelsk, Engelsk litteratur, Britisk litteratur, Litteratur, Retorikk, Vitenskapsretorikk, Bokhistorie, Emblemer, Tid, Humanismen, Renessanse, Renessanselitteratur, Tidligmodernitet

Publikasjoner

"Margaret Cavendish's Melancholy Identity" (med Henriette Kolle), i World-Making Renaissance Women, red. P. Hammons and B. Siegfried (Cambridge University Press, 2021) 10.1017/9781108923385.018

"Brian Cox and the New Enlightenment," Notes and Records: The Royal Society Journal of the History of Science, 12 June 2019 https://doi.org/10.1098/rsnr.2019.0002

The Value of Time in Early Modern English Literature (New York: Routledge, 2018, paperback 2019)

Anmeldt i Modern Philology ; Renaissance Studies ; Renaissance QuarterlyThe Year's Work in English Studies 99:1, 2020 (Oxford UP)

Leksikonartikkel om det engelske vitenskapsakademiet, Royal Society

Harde fakta og vill spekulasjon i verdens eldste vitenskapelige tidsskrift, Aftenposten Viten 13.01.15 - artikkel på papir og nett om 350års-jubileet til Philosophical Transactions

Ciceronian Oratory and the Idea of Civilization in Joseph Conrad’s "Heart of Darkness", The Conradian 40:1 (Spring 2015)

Omtalt i The Year's Work in English Studies 96:1, 2017 (Oxford UP)

Rhetoric & The Early Royal Society: A Sourcebook, red. Tina Skouen og Ryan J. Stark (Brill, 2014)

Margaret Cavendish and the Stigma of Haste, Studies in Philology 111:3 (Summer 2014), 547-570, (University of North Carolina Press)

Omtalt i The Year's Work in English Studies 95:1, 2016 (Oxford UP) 

Den store omdømmekampen, Aftenposten Viten 06.05.14 - artikkel på papir og nett om Royal Society, vitenskap og retorikk

Science versus Rhetoric? Thomas Sprat’s History of the Royal Society (1667) Reconsidered, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric 29:1 (2011), 23-52.

Kampen mot hastverket, Prosa 03/10 og Aftenposten 20.05.10.

The Rhetoric of Passion in Donne’s Holy Sonnets, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric 27:2 (2009), 159-188.

Omtalt i The Year's Work in English Studies 90:1, 2011 (Oxford  UP)

Passion and Persuasion: John Dryden’s The Hind and the Panther (1687), Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 

Anmeldelse (Christopher Coffman, Boston University)

For vitenskap, mot veltalenhet? Thomas Sprats History of the Royal Society of London, Rhetorica Scandinavica 47 (2008), 9-29.

The Vocal Wit of John Dryden, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric 24:4 (2006), 371-402.

Omtalt i The Year's Work in English Studies 87:1 2008 (Oxford UP)

 • Skouen, Tina & Kolle, Henriette Marie (2021). Margaret Cavendish's Melancholy Identity: Gender and the Evolution of a Genre. I Hammons, Pamela S. & Siegfried, Brandie R. (Red.), World-Making Renaissance Women: Rethinking Early Modern Women's Place in Literature and Culture. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-83115-4. s. 272–87. doi: 10.1017/9781108923385.018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skouen, Tina (2019). Brian Cox and the new enlightenment. Notes and Records of the Royal Society of London. ISSN 0035-9149. doi: 10.1098/rsnr.2019.0002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skouen, Tina (2015). Ciceronian Myth in Conrad's Heart of Darkness. Conradian. ISSN 0951-2314. s. 1–6.
 • Skouen, Tina (2014). Margaret Cavendish and the Stigma of Haste. Studies in Philology. ISSN 0039-3738. 111(3), s. 547–570. doi: 10.1353/sip.2014.0016.
 • Skouen, Tina & Stark, Ryan J. (2014). Rhetoric and The Early Royal Society: An Introduction. I Skouen, Tina & Stark, Ryan J. (Red.), Rhetoric and The Early Royal Society: A Sourcebook. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004283695. doi: 10.1163/9789004283701_002.
 • Skouen, Tina (2014). Science versus Rhetoric? Thomas Sprat's History of the Royal Society (1667) Reconsidered (reprint). I Skouen, Tina & Stark, Ryan J. (Red.), Rhetoric and The Early Royal Society: A Sourcebook. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004283695. doi: 10.1163/9789004283701_010.
 • Skouen, Tina (2011). Correction to Commentary on Whitney’s Emblem 185. Notes and Queries. ISSN 0029-3970. 58(2), s. 218–219. doi: 10.1093/notesj/gjr064.
 • Skouen, Tina (2009). The Rhetoric of Passion in Donne's Holy Sonnets. Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric. ISSN 0734-8584. 27(2), s. 159–188. doi: 10.1525/RH.2009.27.2.159.
 • Skouen, Tina (2008). For vitenskap, mot veltalenhet? Thomas Sprats History of the Royal Society of London (1667). Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 47, s. 9–29.
 • Skouen, Tina (2008). Klassikerintro, Thomas Sprats History of the Royal Society of London (1667). Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 48, s. 7–10.
 • Skouen, Tina (2007). "What I desire the reader should know concerning me." John Dryden's The Hind and the Panther (1687). I Mehtonen, Päivi (Red.), Illuminating Darkness: Approaches to Obscurity and Nothingness in Literature. Finnish Academy of Science and Letters. ISSN 978-951-41-1017-7. s. 65–81.
 • Skouen, Tina (2007). Telling Silence in Dryden’s The Hind and the Panther (1687). Notes and Queries. ISSN 0029-3970. 54(4).
 • Skouen, Tina (2006). The Vocal Wit of John Dryden. Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric. ISSN 0734-8584. 24(4), s. 371–402.
 • Skouen, Tina (2003). Konferanserapport fra NNRHs anden konference i Helsinki, august 2002. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 25, s. 71–74.
 • Skouen, Tina (1999). Introduksjon. I Skouen, Tina (Red.), Den trygge byen. Kriminalitetsforebyggende planlegging. Norsk Form, Oslo. ISSN 82-452-0021-2. s. 9–14.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skouen, Tina (2017). The Value of Time in Early Modern English Literature. Routledge. ISBN 978-1472488053. 288 s.
 • Skouen, Tina & Stark, Ryan J. (2014). Rhetoric and The Early Royal Society: A Sourcebook. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004283695. 300 s.
 • Skouen, Tina (2009). Passion and Persuasion: John Dryden's The Hind and the Panther (1687). VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 978-3-639-12490-3. 276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skouen, Tina (2020). Anne Fastrup og Knut Ove Eliassen (red.): Europæisk litteratur 1500-1800. Bind 3: Samfundet: Fra hoffet til byen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 1.
 • Skouen, Tina (2017). Royal Society. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Skouen, Tina (2017). Kairos and Conversion.
 • Skouen, Tina (2015). Ciceronian Myth in Conrad's Heart of Darkness.
 • Skouen, Tina (2015). Henry Peacham's Variations on "Scripta non temere edenda," or "Writings not to be published rashly".
 • Skouen, Tina (2014). Fra pop til partikkelfysikk: Fenomenet Brian Cox.
 • Skouen, Tina (2014). Den store omdømmekampen http://www.aftenposten.no/viten/Den-store-omdommekampen-7555917.html#.U8twwXY4Xcd. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Skouen, Tina (2014). Den store omdømmekampen: Historien om opprettelsen av det engelske vitenskapsakademiet, Royal Society, er en historie om hvordan naturvitenskapene vant over humaniora. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Skouen, Tina (2013). Time for Action: The Royal Society¹s Campaign for Science.
 • Skouen, Tina (2011). The Temporal Aspect of Writing.
 • Skouen, Tina (2011). The Value of Time in Early Modern English Literature.
 • Skouen, Tina (2010). Boka som objekt og opplevelse.
 • Skouen, Tina (2010). Vitenskap versus retorikk: Historien om The Royal Society of London.
 • Skouen, Tina (2010). Vitenskap versus retorikk: Historien om The Royal Society of London.
 • Skouen, Tina (2010). Kampen mot hastverket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Skouen, Tina (2010). Essay: Kampen mot hastverksarbeidet. Om tidsromantikk i litteratur og kritikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 14–21.
 • Skouen, Tina (2010). Intervju om "Kampen mot hastverket" i litteraturen. [Radio]. NRK.
 • Skouen, Tina (2010). The Value of Time in Early Modern English Literature.
 • Skouen, Tina (2010). Om produktive forfattere – fra 1600-tallets England til Karl Ove Knausgård/The Value of Time in Early Modern/Contemporary Literature.
 • Skouen, Tina (2008). Time and Aesthetic Value in Early Modern/Contemporary Literary Culture.
 • Skouen, Tina (2008). This Wretched Body: Literature and Medicine in Early Modern England.
 • Skouen, Tina (2007). The Rhetoric of Passion in Donne’s Holy Sonnets.
 • Skouen, Tina (2007). Brutal Beasts versus Rational Men: Key Distinctions in Thomas Sprat’s History of the Royal Society (London, 1667).
 • Skouen, Tina (2005). The Vocal Wit of John Dryden (1631-1700).
 • Skouen, Tina (2003). Richard Nate: Wissenschaft und Literatur im England der frühen Neuzeit (München: Wilhelm Fink, 2001). Rhetorical Review : The Electronic Review of Books on the History of Rhetoric. ISSN 1901-2640. 1(2), s. 20–24.
 • Skouen, Tina (2003). "To the Reader" fra John Dryden's The Hind and the Panther (1687)/"Of the Exordium" fra Bernard Lamy's The Art of Speaking (1676).
 • Skouen, Tina (2002). How English Became the Perfect Language.
 • Skouen, Tina (2007). John Dryden’s Eloquence. With special reference to The Hind and the Panther (1687). Unipub forlag. ISSN 0806-3222.
 • Skouen, Tina (1993). The rhetoric of meditation in Donne's Holy Sonnets. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juli 2013 14:50 - Sist endret 7. aug. 2022 12:32

Prosjekter