Trond Kruke Salberg

professor i fransk litteratur
Bilde av Trond Kruke Salberg
English version of this page
Telefon +47-22856830
Mobiltelefon +47- 480097 85 +47-48009785
Rom NT 927
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

For all informasjon, se den engelskspråklige versjonen av denne siden. Klikk øverst til høyre.

Pour toute information, voir la version en anglais de cette page. Cliquez en haut à droite.

For all information, see the English-language version of this page. Click top right.

Emneord: Fransk, Fransk litteratur, Gammelfransk, Arthur-litteratur, Chansons de geste, Edisjonsfilologi, Filologi
Publisert 4. juni 2010 15:53 - Sist endret 14. nov. 2019 12:09