Wencke Ophaug

Førsteamanuensis - Tysk og germansk
Bilde av Wencke Ophaug
English version of this page
Telefon +47 22856872
Mobiltelefon 91371982
Rom NT 1005
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 6. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Tysk språk
 • Fonetikk
 • Sangfonetikk
Emneord: tysk, moderne tysk språk, tysk grammatikk, tysk fonetikk, fonetikk/fonologi, akustisk fonetikk, sangfonetikk

Publikasjoner

 • Ophaug, Wencke (2017). The Diminished Vowel Space in Classical Singing and the Tug of War between "Speech-true" and Modified Vowel Qualities. Journal of Singing.  ISSN 1086-7732.  73(3), s 293- 303 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stenbrenden, Gjertrud F & Ophaug, Wencke (2017). Laterals in Singing and Speech. Journal of Singing.  ISSN 1086-7732.  74(1), s 61- 76 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Alisa Suzanne & Ophaug, Wencke (2015). Transcribing Scandinavian Song Texts into IPA. Challenges when aiming for a higher degree of uniformity in the IPA transcription of the three Scandinavian languages: Norwegian, Swdisch, and Danish. Journal of Singing.  ISSN 1086-7732.  71(4), s 473- 488
 • Ophaug, Wencke (2015). The challenge of identifying vowel phonemes in singing, In Teresa Proto; Paolo Canettieri & Gianluca Valenti (ed.),  Text and Tune: On the Association of Music and Lyrics in Sung Verse.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-0343-1560-9.  kapittel.  s 287 - 311
 • Ophaug, Wencke (2013). How Singable is Finnish?. Journal of Singing.  ISSN 1086-7732.  70(2), s 193- 208
 • Ophaug, Wencke & Guleng, Gullveig Cecilie (2013). Devoicing Voized /z/ in German Lyric Song - Good or Bad Diction?. Journal of Singing.  ISSN 1086-7732.  69(4), s 451- 462
 • Ophaug, Wencke (2012). Troubleshooting Norwegian Pronunciation in Classical Singing. Journal of Singing.  ISSN 1086-7732.  69(1), s 49- 56
 • Ophaug, Wencke (2010). The Pronunciation of /r/ in German Classical Singing. The development of various r-allophones and their distribution in today's German classical singing. Journal of Singing.  ISSN 1086-7732.  66(5), s 561- 574
 • Ophaug, Wencke (2009). Wenn dem Vokalisten die Vokale in die Quere kommen, I: Irmeli Helin (red.),  Linguistik und Übersetzung in Kouvola.  Helsinki University Press.  ISBN 978-952-10-5248-4.  kapittel.  s 356 - 379
 • Ophaug, Wencke & Noven, Arild (1997). Bokanmelding: Rolf Theil Endresen: [Kapittel] 4 Fonetikk. Endresen, Rolf Theil, Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.): Innføring i lingvistikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1996. & Kolbjørn Slethei: Grunnbok i fonetikk for språkstudenter. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1996. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  15(2), s 258- 269 Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1986). Probleme in Verbindung mit einer Korrekten Aussprache der Deutschen Kontinuanten <sch> (sch-Laut) und <ch> (ich-Laut) bei Schülern aus Bergen. Mit Empfehlungen für den Deutschunterricht. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  19(4), s 35- 41

Se alle arbeider i Cristin

 • Ophaug, Wencke (2009). Sangfonetikk. En innføring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0500-4.  230 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ophaug, Wencke (2016). The Challenge of Identifying Vowel Phonemes in Classical Singing.
 • Ophaug, Wencke (2012). Den klangfulle tyske utlyds-l.
 • Ophaug, Wencke (2012). Singing short vowels on long notes. Different intelligibility challenges in different languages.
 • Ophaug, Wencke (2011). norsk sangutale; kulturarv eller personlig signatur.
 • Ophaug, Wencke (2009, 06. mai). Nordiske språk og musikalitet. [TV].  Nrk 1. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (2009). The loss of Intelligibility in Classical Singing due to Vowel Equalisation and Temporal Factors. Why do diferent languages suffer to different degrees?.
 • Ophaug, Wencke (2008). Skarre når jeg synger tysk? Å synge skarre-r er ikke forenlig med klassisk sang, i hvert fall ikke på lenge ennå. Musikk-Kultur.  12(12), s 36- 38 Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (2006). Fagfokus: "Norgøø mitt Norgøø...". Hovedmålet i klassisk sang er at stemmen skal bære gjennom et orkester. Derfor må sangerne bruke resonansteknikker som kan stå i konflikt med språklydene. Musikk-Kultur.  (12), s 38- 39
 • Ophaug, Wencke (2006). Fagfokus: "Vokalene som forsvinner" Hvorfor gaper sopranen så veldig og synger bare a-vokaler i høyden?. Musikk-Kultur.  (8)
 • Ophaug, Wencke (2006, 17. oktober). Telemann og språket. [Radio].  Nrk p2 "Midt i Musikken".
 • Ophaug, Wencke & Vogt, Yngve (2006, 01. oktober). Jakter på barokkens sanguttale.  Apollon, Forskningstidsskrift for Universitetet i Oslo.
 • Ophaug, Wencke (2004). Deutsch wird so gesprochen wie es geschrieben wird. Warum diese Aussage nicht für Deutsche und schon gar nicht für Norweger stimmt.
 • Ophaug, Wencke (2004). Ordet i koret.
 • Ophaug, Wencke (2003). Egner tysk seg dårlig som sangspråk?Hvorfor hører man at sangeren er norsk når han synger på tysk?.
 • Ophaug, Wencke (2003). Sense og nonsense i resitasjon og sang. Hvordan transkriberer jeg lydene? Muligheter og begrensninger ved bruk av lydskriftsystemet IPA.
 • Ophaug, Wencke (2002). The Vowel-like Lateral in German. A contrastive acoustic comparison of German and Norwegian prevocalic and postvocalic laterals.
 • Ophaug, Wencke (2000). I hvilken grad kan norske sangere bruke vokalkvaliteter fra norsk når de synger tysk og allikevel høres tyske ut?. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (2000, 21. desember). Vowel Migration and Equalisation in Classical Singing. [Radio].  NRK-radioen : NRK - P2 "Midt i musikken". Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1999). The Sonorous Vowel-like Lateral in German in Syllable-final Positition. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1999). Vowel Migration and Equalisation in Classical Singing. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1999). Why is Singing Special?. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1997). Er sangeren virkelig tysk?. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1997, 04. oktober). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang?. [Radio].  NRK 2 Fjernsynet, i programmet "På hovedscenen" med programleder Arild Erikstad. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1997, 01. november). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang?. [Radio].  NRK, radioen, P2 "Midt i musikken".
 • Ophaug, Wencke (1997). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang?. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1997). Vokalausgleich im Lied. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1997). Vokalutjevning i klassisk sang. Vis sammendrag
 • Ophaug, Wencke (1993). Intra- og interlinguale akustiske og auditive analyser av tysk/norsk tale/sang. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:41 - Sist endret 14. mars 2019 13:56

Prosjekter

Forskergrupper

 • Phonetics Fanatics - forskergruppe for fonetikk